52.6504303 17.9544442

Wizytówka

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Magazynowa 1Przyjezierze

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Z inicjatywy Ks. Piotra Wawrzyniaka ówczesnego patrona Związku
Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu przystąpiono do
założenia pierwszej spółdzielni zaopatrzenia i zbytu w Mogilnie. 28
maja 1900 roku na I zebraniu organizacyjnym zapadła decyzja o
powołaniu spółki surowcowej pod firmą „ROLNIK” w Mogilnie.
Natomiast datę założenia i jej początkową działalność gospodarczą
należy opierać na akcie rejestracyjnym Sądu Grodzkiego w Mogilnie,
który nosi datę 3 czerwca 1901 rok. Ks. P. Wawrzyniak obarczył
„ROLNIKA” dwoma zadaniami: 1) ułatwienie zbytu zboża dla utrzymania
należytej ceny na miejscowym targu
2) dostarczenie rolnikom nawozów, nasion, pasz z gwarancją jakości.
Przy założeniu „ROLNIK” liczył 27 członków. Gminna Spółdzielnia
„SCh” w Mogilnie powstaje 26 maja 1945 roku Zgodnie dokumentem
rejestracyjnym wydanym przez Sąd Okręgowy w Gnieźnie 26 czerwca
1945 roku – terenem działalności spółdzielni była gmina Mogilno
Wschód i Zachód. W ciągu tych niespełna 60 lat działalności
Spółdzielni dominują: sprzedaż środków do obsługi rolnictwa,
materiałów budowlanych, stolarki, opału, surowców wtórnych, usług
wielobranżowych, gastronomicznych, skup płodów rolnych, produkcja
piekarnicza i ciastkarska, handel detaliczny na terenach wiejskich
i miejskich. W chwili obecnej Gminna Spółdzielnia „SCh” to: - 2
piekarnie – Mogilno i Gębice,
- ciastkarnia,
- stacja obsługi samochodów,
- stolarnia,
- składnica drewna,
- 2 magazyny ze sprzedażą nawozów, materiałów budowlanych, pasz,
opału - Mogilno i Gębice,
- 2 punkty skupu zbóż i rzepaku - Mogilno i Gębice,
- 5 sklepów detalicznych,
- stoisko w POLOMARKET – Mogilno.
Spółdzielnia wynajmuje również budynki i pomieszczenia magazynowe,
handlowe, gastronomiczne.