52.2921821 21.0202092

PROGRAM;

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Bazyliańska 1Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

ROK 2014KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2/2014Informujemy uprzejmie, że zapisy chętnych do wzięcia udziałuw 16. Raciborskim Rajdzie Rowerowym Dookoła Polski przyjmujeStowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza w Raciborzu. Wpłaceniewpisowego na konto bankowe stowarzyszenia będzie równoznaczne zumieszczeniem na liście uczestników.Jadący na całej trasie wpłacają do 15 czerwca (włącznie)wpisowe w wysokości 150 zł na konto organizatora - StowarzyszeniaPrzyjaciół Człowieka „TĘCZA”, ul. Ocicka 4, 47-400 Racibórz. Nrkonta 32 1050 1328 1000 0022 8190 5824W cenie wpisowegojest m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków orazkoszulka rajdowa. W opisie przelewu należy podać adres, PESEL orazrozmiar koszulki (XS, S, M, L, XL lub XXL).Osoby, które zamierzają wziąć udział w rajdzie w niepełnymwymiarze (kilka lub kilkanaście dni), powinny wpłacić do 15 czerwca(włącznie) wpisowe w wysokości 7 zł na każdy dzień. W opisieprzelewu należy podać adres, PESEL oraz termin udziału w rajdzie.Ze względów organizacyjnych w rajdzie może wziąć udziałtylko 25 uczestników. W przypadku gdy liczba chętnych będziewiększa organizatorzy dokonają selekcji. Wpłacenie wpisowego niegwarantuje automatycznie uczestnictwa w rajdzie.Podobnie jak w latach poprzednich dla przyjezdnych istniejemożliwość noclegu w przeddzień rozpoczęcia rajdu, z 30 czerwca/1lipca, w Domu dla Bezdomnych ARKA N. w Raciborzu, ul Wiejska 18 a.Zgłoszenia przyjmuje kierownik ośrodka Zenon Stube, tel.32/415-51-69 lub 603-434-091.Komandor rajdu - Marian Banaś (tel. 507-426-387)II komandor -Ryszard Karkosz (tel. 604-800-908)DO WYDRUKU:Regulamin 2014 rokKOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1/2014Informujemy uprzejmie, że tegoroczny 16. Raciborski RajdRowerowy Dookoła Polski odbędzie się w terminie podobnym jak wlatach poprzednich, tzn. od 1 lipca do 15 sierpnia 2014 roku. Trasarajdu tylko nieznacznie odbiegać będzie od tej z roku ubiegłego.Obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi organizatoraminaszego pobytu w poszczególnych miejscowościach.W tegorocznym rajdzie będzie tylko 5 zamiast 7 dni wolnychod jazdy. Nie będzie dnia odpoczynku w Ustce i Gubinie, a wBiałymstoku (jezioro Mikaszówek) zamiast 2 dni będzie tylko jeden.Dojdzie natomiast dzień wolny w Przemyślu. Będziemy nocować w dwóchnowych miastach – Cybince (powrót po latach) oraz w Kamesznicyzamiast w Żywcu. I najważniejsza zmiana. Pojedziemy w kierunkuodwrotnym do tego, który obowiązywał w latach poprzednich. A więc zRaciborza najpierw do Głubczyc, potem do Prudnika, Kłodzka,Szczawna Zdrój, Piechowic itd. Planowaną trasę podajemy w innymmiejscu.W kolejnym komunikacie, w połowie maja, zamieścimy regulaminrajdu oraz dokładną trasę. Podamy również nr konta bankowego, naktóre należy wpłacić wpisowe za uczestnictwo. W cenie wpisowegoznajduje się m.in.: ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków orazkoszulka rajdowa.Serdecznie zapraszamy do udziału w 16. rajdziedookoła Polski, by swoją obecnością dawać świadectwo idei, którąprzez wiele lat propagował Marian Niewiadomski. Tą ideą pozostajeniezmiennie integracja środowisk trzeźwościowych, propagowaniezdrowego trybu życia bez jakichkolwiek uzależnień oraz promocjaturystyki rowerowej.Komandor rajdu - Marian Banaś (tel. 507-426-387)Z-ca komandora - Ryszard Karkosz (tel. 604-800-908)DO WYDRUKU:Trasa 2014 rok**************************************************************ROCZNICA ŚMIERCI MARIANAWe wtorek, 7 stycznia minęła 1. rocznica śmierci MarianaNiewiadomskiego, pomysłodawcy Raciborskiego Rajdu RowerowegoDookoła Polski i komandora w latach 1999-2012. W imieniuuczestników dotychczasowych rajdów zapalone zostały na grobieMariana znicze. W delegacji, która udała się na cmentarz wRaciborzu byli: Zenon Stube - kierownik Domu dla BezdomnychArka N w Raciborzu, bliski kolega Mariana i od początkuwspółorganizator rajdu, Marian Banaś - komandor rajdu w roku2013, Ryszard Karkosz - z-ca komandora rajdu w roku 2013oraz Roman Dąbek - kierowca Nyski, samochodu bagażowegotowarzyszącego od wielu lat kolumnie rajdowej. Do delegacjizaproszona została także żona naszego zmarłego rok temu kolegi.Przed wizytą na cmentarzu w siedzibie Towarzystwa PrzyjaciółCzłowieka Tęcza, które od początku jest organizatorem rajdu, odbyłosię spotkanie. Podjęto decyzję o organizacji kolejnego 16-go jużrajdu. Odbędzie się on jak zwykle w terminie od 1 lipca do 15sierpnia. Więcej szczegółów dotyczących tegorocznego rajdu podanychzostanie w komunikacie organizacyjnym, który ukaże się na stronieinternetowej w połowie marca............................................................................................................................................