52.2285929 21.0224462

Sekretariat Ministra

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Pl. Trzech KrzyżyWarszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Enterprise Europe Network
Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Sieć
została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz
Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation
Framework Programme 2007 - 2013 -CIP) i łączy w sobie dorobek i
zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MSP sieci:
Euro Info Centres i Innovation Relay Centres.Sieć oferuje małym i
średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w
pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć
Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym
instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach
małych i średnich przedsiębiorstw.
Ośrodki sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach
wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby
przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra
wspierania przedsiębiorczości, itp. Działają one na zasadzie
non-profit. Finansowanie działalności ośrodków sieci pochodzi
ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa. Obecnie działa
blisko 600 ośrodków sieci Enterprise Europe Network w
Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Ameryce. Enterprise
Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone
w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości sieci
Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy
ośrodków. Wszystkie biura mogą komunikować ze sobą co
zapewnia szybkie przekazywanie i uzyskiwanie dokładnych
informacji, a także mają dostęp do wspólnych baz
zawierających profile firm szukających partnerów
zagranicznych.Link do europejskiej strony sieci Enterprise
Europe Network
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
Link do klipu reklamującego usługi Enterprise Europe
Network:http://www.youtube.com/watch?v=hTKuw1HRSXg
Link do programu edukacyjnego Eurofundusze. Magazyn dla firm. o
sieci Enterprise Europe Network:
http://www.youtube.com/parpgovpl
Sieć Enterprise Europe Network w Polsce
Działalność ośrodków sieci opiera się na zasadzie zawsze
właściwych drzwi, co w praktyce oznacza nieodsyłanie
petenta. Wszystkie MSP otrzymają informacje i dostęp do
zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb.
W Polsce działa 30 ośrodków, zgrupowanych w czterech konsorcjach:
1. CP-BSN (Central Poland - Business Support Network) - 6 ośrodków
na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie,
pomorskie), koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Strona internetowa konsorcjum www.een.org.pl
2. BISNEP (Business and Innovation Support for North-East Poland) -
6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie,
lubelskie), koordynator: Uniwersytecki Ośrodek Transferu
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego). Strona internetowa
konsorcjum www.bisnep.pl 3. B2Europe West Poland - 9 ośrodków na
terenie 5 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie,
dolnośląskie, opolskie), koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu
Technologii Politechniki Wrocławskiej. Strona internetowa
konsorcjum www.westpoland.pl
4. BSN South Poland - 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie,
małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), koordynator: Centrum
Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Strona internetowa
konsorcjum www.een.net.plSzczegółowe dane kontaktowe do
poszczególnych ośrodków znajdują się w zakładce Kontakt ].
Usługi Sieć Enterprise Europe Network świadczy
mikro-, małym- i średnim przedsiębiorcom następujące usługi:
działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii
Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą,
dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału
w programach ramowych UE, pomoc w znalezieniu partnerów do
współpracy gospodarczej oraz transferu technologii,
organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi
i misje) współfinansowane przez Komisję Europejską mające na celu
ożywienie współpracy pomiędzy regionami i krajami, udzielanie
odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem sieci pytania
przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej dotyczące warunków
formalno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce i możliwości
współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i
instytucjami, organizacja szkoleń, warsztatów,
seminariów, usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty
technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w
poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie
przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, wspieranie udziału MSP w 7
Programie Ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego.
Publikacje
Istotnym narzędziem
informacyjnym jest miesięcznik Biuletyn Euro Info adresowany do
małych i średnich firm, instytucji okołobiznesowych oraz
samorządowych. Biuletyn zawiera aktualną i konkretną informację
dotyczącą instytucji europejskich, programów unijnych, targów,
konferencji, euro, społeczeństwa informacyjnego i innych zagadnień
istotnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Osoby
zainteresowane bezpłatną prenumeratą Biuletynu zapraszamy do działu
Publikacje/ Prenumerata .Ponadto ośrodki sieci wydają
rozmaite publikacje dotyczące m.in. prawa unijnego, dostępu do
finansowania oraz rynków zagranicznych. Publikacje te są dostępne w
dziale Publikacje/ Broszury .
Poniżej prezentujemy materiały informacyjne o sieci