54.541495 17.745383

POBIERZ MATERIAŁY

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Aleja Wolności 26/10Lębork

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Biuro DORADCA PODATKOWY ZbigniewŚwierczewski świadczy usługi w zakresie kompleksowegodoradztwa podatkowego w obszarze prowadzenia działalnościgospodarczej osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych orazw zakresie podatków dotyczących osób fizycznych nie prowadzącychdziałalności gospodarczej (najem, rozliczanie dochodówzagranicznych, dochody ze źródeł nieujawnionych, podatek od spadkówi darowizn itp.).W ramach doradztwa podatkowego Biuro oferuje szeroki wachlarzusług, w tym m.in.:sporządzanie opinii podatkowychsporządzanie porad i informacji podatkowychkonsultacje w zakresie skutków podatkowych w odniesieniu dokonkretnego stanu faktycznegoanalizy podatkowe planowanych przedsięwzięćanalizy podatkowe zawieranych umów w obrocie gospodarczymkwalifikacja podatkowa przychodów i kosztówpomoc w kontrolach podatkowych i w postępowaniach podatkowychsporządzanie zastrzeżeń do protokołów z kontroli, odwołań iskarg do sądu administracyjnegosporządzania zeznań związanych z dochodami zagranicznymi (1)doradztwo i konsultacje w sprawach opłat planistycznychpomoc przy zakładaniu firm dla osób zagranicznych (osobyfizyczne i prawne)doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji podatkowej:*  wybór optymalnej formy prowadzenia działalnościgospodarczej,*  optymalizacja podatkowa w zakresie majątku trwałego i jegoamortyzacji,*  optymalizacja przekształcenia i zmiany formy prawnej (np.spółki z o.o. w spółkę osobową),*  tworzenie optymalnych podatkowo systemów wynagradzania współkach kapitałowych,*  inne formy legalnej optymalizacji podatkowej w zależnościod stanu faktycznego.prowadzenie rozliczeń w zakresie najmu dla rezydentów inierezydentówdoradztwo podatkowe w zakresie likwidacji działalnościgospodarczej(1) Biuro oferuje sporządzenie rocznych zeznańpodatkowych dla osób uzyskujących dochody zagraniczne przezInternet – w tym celu należy podać w e-mail-u wszystkie dane dozeznania i informacje stanowiące podstawę ulg i odliczeńpodatkowych (po otrzymaniu z Biura Doradcy Podatkowegoodpowiedniego formularza). Sporządzone zeznanie w formie do wydrukuzostanie odesłane na wskazany e-mail.