52.4044403 16.9532368

Instytut Obróbki Plastycznej

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Jana Pawła II 14Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Klaster to:„geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm,wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firmdziałających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimiinstytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych istowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach konkurującychmiędzy sobą, ale również współpracujących.”Definicja Ministerstwa Gospodarki:„Definicja klastra według Rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 2 grudnia 2006 roku określa go jako przestrzenną i sektorowąkoncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczegolub innowacyjności, oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców,wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilkusąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tychsamych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną sieciąrelacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym conajmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach Klastra stanowiąprzedsiębiorcy. (Dz. U. z dnia 11 grudnia2006r.)Klaster może zostać powołany oddolnie, czyli inicjowanybezpośrednio przez tworzące je przedsiębiorstwa lub odgórnie, gdyjego powstanie jest zamiarem realizowanej polityki władz napoziomie lokalnym, regionalnym czy też krajowym.”Klaster to innowacyjność:Celem utworzenia klastra jest wzajemna współpraca grupyprzedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji, zajmującychsię określoną dziedziną dla zbudowania lokalnego systemuinnowacyjnego, który stanie się motorem rozwoju danegoregionu, innowacyjność dla podmiotów uczestniczących w tegotypu przedsięwzięciach determinujeich konkurencyjność, tworzenie takich klastrów naterenach nowych państw członkowskich ma również szczególneznaczenie dla rozwoju całej Unii.