50.0790657 19.8703194

Kompart-Pomiar

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Balicka 100Kraków

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 Nasza Oferta Ciśnienie PresostatyPresostat typ LF32 Presostat typPS200, PS600, PS1500, PS4500 Presostaty, manometry, przetworniki dlaklimatyzacjiPresostat typ LF32Presostat typ PS200, PS600, PS1500,PS4500Przetwornik różnicy niskich ciśnień typDPT, na zakres -50…+50Pa i -100…+100Pa i inne do 5kPaPrzetworniki różnicy niskich ciśnieńwielozakresowe DPT 2500-R8Przetwornik ilości przepływającegopowietrza DPT-FLOW .Przetwornik ilości przepływającegopowietrza DPT-FLOW-U .Manometr wskazówkowy różnicy niskichciśnień DPG ...Presostat ze wskazaniem aktualnegociśnienia typ MMPSManometr cieczowy / rurka pochyła typ MM...Przetworniki przepływu powietrza dlaklimatyzacji i wentylacji z serii AVT Przetwornik Co2typu HD37BT, HD37VBT Przenośne mikromanometry i miernikicisnieniaMikromanometr - miernik ciągu kominowegotyp 501 (zakres pomiarowy +/- 2000Pa)Mikromanometr DC2000Miernikciśnienia - Mikromanometr EMA200 (Halstrup)Mikromanometr HD2114.P+/-20mbar(±2kPa), HD2134P+/-200mbar (±20kPa), pomiar z rurką PitotaRurkiPitotaTypy:HD2114.0K , HD2114.2K Mikromanometer ±20mbar (±2kPa)TypyHD2134.0 HD2134.2 Mikromanometer ±200mbar (±20kPa) -Delta Ohm2Kanałowy Miernik Wielofunkcyjny typ DO2003 Sondy ciśnieniado przenośnych mierników ciśnienia Przetworniki różnicy niskich ciśnieńPresostat typ PS200, PS600, PS1500,PS4500Przetwornik różnicy niskich ciśnień typDPT, na zakres -50…+50Pa i -100…+100Pa i inne do 5kPaPrzetworniki różnicy niskich ciśnieńwielozakresowe DPT 2500-R8Przetworniki różnicy ciśnieniadwuprzewodowe 4-20mA w pętli prądowej - typ DPT-2W-2500-R8Przetwornik ilości przepływającegopowietrza DPT-FLOW .Przetwornik różnicy ciśnień typ DPLPresostat ze wskazaniem aktualnegociśnienia typ MMPSManometr wskazówkowy różnicy niskichciśnień DPG ...Przetwornik różnicy niskich ciśnień typPU/PI/PIZ (Halstrup)Programowalny przetwornik różnicyciśnień TYP P26 (fimy Halstrup)Przetwornik różnicy ciśnień do gazówpalnych typ P29 (Halstrup)Przetwornik niskiego ciśnienia PS10Przetwornik różnicy niskich ciśnień typP92 (Halstrup)Przetwornik różnicy niskich ciśnień typ:PS18Tablicowy mikromanometr typ REG21Przetworniki ciśnienia barometrycznegotyp: HD9408/9908 (Delta Ohm)Przetwornik różnicy niskich ciśnień typ:PS11/PK11 BA1000/ AD1000Przetworniki ciśnienia barometrycznego oraz ciśnieniaabsolutnego Przetworniki ciśnieniabarometrycznegoPrzetworniki ciśnienia barometrycznegotyp: HD9408/9908 (Delta Ohm) PrzetwornikiHD2001 do pomiaru: temperatury, wilgotności względnej, ciśnieniabarometrycznego, prędkości przepływu powietrza. Przetworniki ciśnienia i różnicyciśnieńPrzetwornik różnicy niskich ciśnień typDPT, na zakres -50…+50Pa i -100…+100Pa i inne do 5kPaPrzetworniki różnicy niskich ciśnieńwielozakresowe DPT 2500-R8Przetwornik ciśnienia typ DLMPrzetwornik różnicy ciśnień typ DPLProgramowalny przetwornik różnicyciśnień TYP P26 (fimy Halstrup) Przetwornikróżnicy ciśnień do gazów palnych typ P29 (Halstrup)Zadajniki - Kalibratory niskichciśnieńKalibrator / zadajnik ciśnienia typ KAL84(Halstrup)Kalibrator / zadajnik ciśnienia KAL100(Halstrup)Kalibrator niskich ciśnieńManoAir500 KAL200 Temperatura Przetworniki temperaturyPrzetworniki temperatury Pt100, K, R,S,BZabezpieczenie termiczne maszyn iurządzeń INT69 KRIWAN PrzetwornikPt100-2AV kalibratoryOpornikdekadowy - opornica dekadowa typ MDR-93 ...Kalibrator - symulator sygnałów MetrahitCAL Termometr -kalibrator 2 kanałowy typ CHY513 (sondy: K, J, T,E) Rejestratory temperatury, temperatury iwilgotności, pętli 4...20mAPRZENOŚNY TERMOMETR-REJESTRATOR typYC747-UDMPI-8(MPI-8/4) OŚMIOKANAŁOWY , (CZTEROKANAŁOWY) REJESTRATORELEKTRONICZNY , rejestratory temperatury, oraz rejestratory0/4-20mABezprzewodowy system rejestracjitemperatury i wilgotności serii RTR-5RTR-500Rejestratory temperatury, wilgotności i innych parametrów drogąradiową.Miniaturowy rejestrator temperatury iwilgotności typ AZ 8828 oraz AZ 8829.Termohigrograf bębnowy Mod. 425,426QRejestrator temperatury typ EL-USB-1Rejestrator temperatury i wilgotnoścityp EL-USB-2Rejestrator temperatury i wilgotnoścityp EL-USB-2-LCD Rejestratorpętli prądowej 4-20mA EL-USB-4 Rezystory termometryczne Pt100, Pt1000,Pt500, Ni100Rezystorycienkowarstwowe Pt100, Pt1000, Pt500, Ni100Rezystory ceramiczne Pt100 -Precyzyjnypomiar temperaturyRezystory termometryczne Ni100, Ni500,Ni1000 Klasydokładności oraz charakterystyka dla Pt100 Czujniki temperaturyPrzenośne - ręczne sondy temperaturyRęcznesondy temperatury z czujnikiem Pt100Ręcznesondy temperatury z czujnikiem typu K Przełącznikmiejsc pomiarowych na termopary typ KCzujnikitemperatury mięsa i wędlin (BATONU) czujniki temperatury domięsa i wędlin (BATONU) typ TOPS1 ‰Głowicoweczujniki temperatury (Pt100 oraz termopary)Głowicowy czujnik temperatury zprzyłączem gwintowanym typ TOPGN, TOPNGN, TTKGN, TTJGNGłowicowy czujnik temperatury zprzyłączem gwintowanym typ TOPGB, TONGB,Głowicowy czujnik temperatury bezprzyłącza typ TOPI, TOPP, TOPNI, TTKI, TTJIWkładpomiarowy W1P-6, W1P-8Czujniktemperatury TOP-Exd do zastosowań strefach zagrożonych wybuchemCzujniktemperatury do instalacji ciepłowniczych typ TOPC145Czujniktemperatury typ TOP-145Przejrzyj lub pobierz katalog czujnikówtemperaturyPrzetworniki temperatury Pt100, K, R,S,B Klasydokładności oraz charakterystyka dla Pt100Termopara płaszczowa - czujnik pomiarutemperatury ( termopara typu K, termopara typu J)Czujniktemperatury termopara płaszczowa TTP...Przejrzyj lub pobierz katalog czujnikówtemperatury Przetwornikitemperatury Pt100, K, R,S, BWysokotemperaturowe, termoparoweczujniki temperatury ( termopara typu K, termopara typu J...Wysokotemperaturowy czujnik z osłonąceramiczną typu TTSC, TTKC, TTBC, TTRCWysokotemperaturowy czujnik temperaturytypu TTKU1, TTJU1, TTKK1, TTJK1Czujniktemperatury termopara płaszczowa TTP...Termopara typ K (kablowy czujniktemperatury)Termopara typ J, (kablowy czujniktemperatury)TTJE -kablowy czujnik temperatury z mocowaniemRęcznesondy temperatury z czujnikiem typu KPrzejrzyj lub pobierz katalog czujnikówtemperatury Przetwornikitemperatury Pt100, K, R,S, BCzujnikiz osłoną teflonową PTFECzujniktemperatury z osłoną z teflonu typu TOP...PTFE Przejrzyj lubpobierz katalog czujników temperaturyKabloweczujniki temperaturyKablowyczujnik temperatury typ TOP106TOP230 -Kablowy czujnik z metalową osłoną elementu pomiarowegoTOPE21 -Kablowy czujnik temperatury Pt100 z mocowaniemKablowyczujnik temperatury TOP400czujniki temperatury domięsa i wędlin (BATONU) typ TOPS1 ‰Czujniki temperatury do maszyn iurządzeń TOPGE-38, TTJGE-38, TTKGE-38TTJE -kablowy czujnik temperatury z mocowaniemTermopara typ K (kablowy czujniktemperatury)Termopara typ J, (kablowy czujniktemperatury)TOPR-5Opaskowy czujnik temeparatury na rurociągiCzujniktemperatury do kotłów i zasobników produkcji Viessmann.TOPE3,TOPE4 - kablowe czujniki temperatury Pt100Przejrzyj lub pobierz katalog czujnikówtemperaturyKlasydokładności oraz charakterystyka dla Pt100 Przełącznikmiejsc pomiarowych na termopary typ KCzujnikitemperatury dla klimatyzacji i wentylacjiKanałowy czujnik temperatury PT1000 typTOPKNS PT1000TOP230 -Kablowy czujnik z metalową osłoną elementu pomiarowegoCzujniktemperatury typ TOP-145Kablowyczujnik temperatury TOP400Czujniktemperatury do instalacji ciepłowniczych typ TOPC145TOPO5 -Pomieszczeniowy czujnik temperaturyTOPZ5 -Czujnik temperatury zewnętrznej otoczeniaCzujniktemperatury zewnętrznej otoczenia AGS-54TOPKNS-Kanałowy czujnik temperaturyOpaskowy - rurowy czujnik temperaturytyp TOP-VFG54TOPR-5Opaskowy czujnik temeparatury na rurociągiCzujniki temperatury do maszyn iurządzeń TOPGE-38, TTJGE-38, TTKGE-38 Klasydokładności oraz charakterystyka dla Pt100 Uchwyty mocującedla czujników bez przyłączyUchwytyzaciskowe UZ11, UZ21Uchwytmocujący gwintowany typu UG1...Uchwytprzesuwny czujnika typ AF... Przejrzyj lubpobierz katalog czujników temperatury Przewody kompensacyjne i termoparowePrzewódkompensacyjny JFJ 2x0,22mm2 w odmianie dla termopary K,Przewódkompensacyjny SLSLPrzewódkompensacyjny SLFSLPrzewódkompensacyjny SLSLPPrzewódkompensacyjny SLGLPPrzewódkompensacyjny GLGLPPrzewód- drut termoparowy TTH Drut termoparowy2ZSFML0,8-K (do 1000stC) Złącza (gniazda i wtyki) skompensowanedo termoelementówZłączaskompensowane do termoelementów typu MINIZłączaskompensowane do termoelementów typu STANDARDZłączaskompensowane do termoelementów typu 2 x STANDARD podwójneGniazdaskompensowane do termoelementów typu PANELOWEGO Przełącznikmiejsc pomiarowych na termopary typ K Przenośne mierniki temperaturyTermometr typ 700T zakres pomiarowy:-100,+850 C (z sondą K)Przenośny miernik temperatury typAZ-8851, AZ-8852Mierniktemperatury typ TC-717 dla termopar K, J, T, E, R/S, NPrzenośny miernik temperatury (termometr) typ 61NRęcznesondy temperatury z czujnikiem typu KTermometr z drukarką typ AZ 9881PRZENOŚNY TERMOMETR-REJESTRATOR typYC747-UDMierniktemperatury typ HD2328, (Delta Ohm)Profesjonalny miernik temperatury typHD2108, HD2128CHY804Termometr laboratoryjny Pt100 2-kanałyMierniktemperatury Pt100 typ HD2307.0KRęcznesondy temperatury z czujnikiem Pt100Mierniktemperatury Pt100 typ HD2107.1K, oraz HD2107.2KTermometr - kalibrator 2 kanałowy typCHY513 (sondy: K, J, T,E)2Kanałowy Miernik Wielofunkcyjny typ DO2003Miernik- regulator temperatury z pokrętłem nastawy typ ATC9311 Pomiaryelektryczne -Multimetr typ BM805 Wskaźniki, mierniki, regulatoryWSKAŹNIK - Mierniktemperatury ETI741Miernik- regulator temperatury z pokrętłem nastawy typ ATC9311Regulator - miernik typ ETC442Regulator - Miernik temperaturyETC942FIR101,FIR201 - Uniwersalne wskźniki i mierniki z progiem alarmowymRegulatory procesów przemysłowych typ JCS/ JCR / JCD-33APrzetworniki, Regulatory, Rejestratorywilgotności, temperatury, dwutlenku węgla CO2 typ HD45 , HD46Dwukanałowy wskażnik - regulator ON/OFFtyp HD5002MPI-8(MPI-8/4) OŚMIOKANAŁOWY , (CZTEROKANAŁOWY) REJESTRATORELEKTRONICZNY , rejestratory temperatury, oraz rejestratory0/4-20mA Regulatorpoziomu oleju dla agregatów wielsprężarkowych typ INT280PirometryPirometr stacjonarny MLE101MT-0, zakrespomiarowy 0...+250oC, wyjście 4..20mA,Pirometr ST630Pirometr typ ST-643 (-32...+760oC)Pirometr ST672 (pomiar:-50°C÷1300°C)Pirometr Wysokotemperaturowy TypST677Pirometrręczny ST25MetermanIR608PirometrFluke 62PirometrFoodProAZ9811- Pirometr z wewnetrzną drukarką i pamięcią pomiarów Profesjonalnepiromerty z serii Fluke 60 Przepływ Anemometry i termoanemometryAnemometr turbinkowy typu CHY361Anemometr skrzydełkowy FA320Anemometr turbinkowy typ AZ8901Anemometr turbinkowy typ AZ8903ANEMOMETR SKRZYDEŁKOWY Z MINIATUROWĄTURBINKĄ typ AM4213AZ-9871Wielofunkcyjny miernik: anemometr, termohigrometr z drukarką,pamięć wyników, komunikacja z komputeremTermo-Anemometr cieplno-oporowyAM-4204Termoanemometr (cieplno-oporowy) typVT100Anemometr turbinkowy LV110Profesjonalny anemometr turbinkowyMINIAIR JuniorAnemometr - Termoanemometr z wymiennymisondami typ HD2303 (Delta Ohm)Precyzyjny Anemometr - termoanemometrtyp HD2303.0 + sonda termiczna AP471S1Precyzyjny Anemometr - termoanemometrtyp HD2303.0 + sonda turbinkowa AP472S2Anemometry z wymiennymi sondami typHD2103.1K, HD2103.2KAnemometryczne i termoanemometrycznesondy pomiaru prędkości przepływu powietrza2Kanałowy Miernik Wielofunkcyjny typ DO2003Anemometr czaszowy - wiatromierz typy:PA2 / PAH-C / DS41Nadajnik kierunku wiatru typ 4530 /PRV-C /DD41Anemometr czaszowy typ INT2® (02 N 220)firmy KRIWANAnemometr czaszowy typ INT10® firmyKRIWAN,Anemometr czaszowy typ AC-3Nadajnik kierunku wiatru KW-3 Przetwornikiprędkości, temperatury i wilgotności powietrza typ HD29... Pomiary przepływu przy pomocy rurkiPitotaMikromanometr DC2000Miernikciśnienia - Mikromanometr EMA200 (Halstrup)RurkiPitotaMikromanometr HD2114.P+/-20mbar(±2kPa), HD2134P+/-200mbar (±20kPa), pomiar z rurką Pitota Przetwornikilości przepływającego powietrza DPT-FLOW-U . Stacjonarne sondy i przetwornikiprzepływu powietrzaPrzetworniki przepływu powietrza dlaklimatyzacji i wentylacji z serii AVTPrzetwornik prędkości przepływupowietrza INT512® zasil. 24VDCPrzetwornik prędkości przepływupowietrza INT512® zasil. 24VACSygnalizator - czujnik prędkościprzepływu powietrza INT511 - KriwanPrzetworniki prędkości, temperatury iwilgotności powietrza typ HD29...Wszechkierunkowa sonda przepływupowietrza HD103T (Delta Ohm)Turbinkowe przetworniki przepływupowietrza MiniAir64 (Schiltknecht)MiniAir6 -Przetworniki przepływu powietrza w wykonaniu iskrobezpiecznymEXPrzetworniki HD2001 do pomiaru:temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia barometrycznego,prędkości przepływu powietrza.Przetwornik ilości przepływającegopowietrza DPT-FLOW .Przetwornik ilości przepływającegopowietrza DPT-FLOW-U .Przetwornik oraz sygnalizator przepływuWFR200Przekaźnik- Sygnalizator przepływupowietrza LW24 i LW220Wskażnik z progami alarmowymi typ INT530KRIWAN PRODUKTY FIRMYKRIWAN Pomiary przepływu wiatruAnemometr czaszowy - WIATROMERZ- INT10BAsygnał wyjściowy 0-10V 0 ... 50m/sNadajnik kierunku wiatru INT30BA sygnałwyjściowy 0-10VWskaźnik - Sygnalizator wiatru typSW18Miernikprędkości wiatru Zestaw zawiera (anemometr INT10BA i miernik zprogami alarmowymi do zabudowy tablicowej typ EI7412)Stacjapomiarowa - pomiar prędkości i kierunku wiatruAnemometr czaszowy typ INT10® firmyKRIWAN,Wiatromierz typ INT1® (02 N 222)KRIWANAnemometr czaszowy typ INT2® (02 N 220)firmy KRIWANNadajnik kierunku wiatru INT30Anemometr czaszowy - wiatromierz typy:PA2 / PAH-C / DS41Nadajnik kierunku wiatru typ 4530 /PRV-C /DD41Stacjapomiarowa prędkości i kierunku wiatru typ 805Stacjameteorologiczna typ 805Wskaźnik- przekaźnik przepływu wiatrutyp WA Rejestratorpętli prądowej 4-20mA EL-USB-4 Anemometry i przetworniki przepływufirmy SchiltknechtMiniAir6 -Przetworniki przepływu powietrza w wykonaniu iskrobezpiecznymEXProfesjonalny anemometr turbinkowyMINIAIR JuniorProfesjonalny przenośny anemometrMiniAir-20Profesjonalny przenośny termoanemometrThermoAir3Turbinkowe przetworniki przepływupowietrza MiniAir64 (Schiltknecht)Stacjonarne sondy termoanemometryczneThermoAir6Kalibrator niskich ciśnieńManoAir500 System pomiaruprzepływu w tunelach TM2000Pomiarprzepływu powietrza w instalacjach sprężonego powietrza Przetwornikprzepływu powietrza w instalacjach spręzonego powietrza typu 6441/6442/ 6443. Wilgotność mierniki wilgotności drewna, betonu,papieru, słomy ...Wilgotnościomierz do drewna i materiałówbudowlanych HBF410Wilgotnościomierz do betonu WIP-21BMiernikwilgotności drewna HF220Wilgotnościomierz do drewna HIT-3Wilgotnościomierz do drewna WRD-100Wilgotnościomierz do drewna WIP-22DWilgotnościomierz do papieru WIP-20AWilgotnościomierz do papieruWCPT-100PWilgotnościomierz Biopaliw BIO-1Wilgotnościomierz Trocin i SłomyWTR-1NWskaźnik wilgotności siana typ WSI-5 Wilgotnościomierz SL-1 pomiarwilgotności słomy ciętej. Pomiar wilgtności , punktu rosy winstalacjach sprężonego powietrza Pomiarwilgotności sprężonego powietrza - Przetwornik temperatury i punkturosy do pomiaru sprężonego powietrza. Max. ciśnienie 16bar Przenośne mierniki wilgotności itemperatury (termohigrometry) do powietrzaTermohigrometr przenośny typ 8709Przenośny Termohigrometr typ AZ-8703Termohigrometr AZ8706AZ-9871Wielofunkcyjny miernik: anemometr, termohigrometr z drukarką,pamięć wyników, komunikacja z komputeremPrzenośny miernik temperatury iwilgotności - Termohigrometr RF220Przenośny Termohigrometr typ HD2301Przenośny Termohigrometr typ HD21012Kanałowy Miernik Wielofunkcyjny typ DO2003Sondypomiaru wilgotności i temperaturyMiernik CO2, wilgotności,temperatury typ AZ7755Wilgotnościomierz do drewna i materiałówbudowlanych HBF410 Miernikwilgotności drewna HF220 Przetworniki wilgotnościKanałowy przetwornik wilgotności itemperatury LCN-FTKHigrostat - Regulator wilgotności typ HGMiniPomieszczeniowy przetwornik temperaturyi wilgotności Vaisala HMW82, TMW82 HMW83, TMW83Naścienny pomieszczeniowy przetwornikwilgotności i temperatury LCN-FTW04VVPrzetworniki wilgotności i temperaturyHMW 40/50, HMD 40/50 VaisalaPrzetworniki wilgotności, temperatury ipunktu rosyPrzetworniki wilgotności absolutnej typuHD3817T i HD38V17THigrometr z wyświetlaczem typ HD2017Przetworniki wilgotności względnej itemperatury z rejestracją i wymiennymi sondami typ HD2717TPrzetwornik / regulator temperatury iwilgotności typ DO9861Meteorologiczne przetworniki temperaturyi wilgotności typ HD9008-9009-9007Pomiarwilgotności sprężonego powietrza - Przetwornik temperatury i punkturosy do pomiaru sprężonego powietrza. Max. ciśnienie 16barPrzetworniki HD2001 do pomiaru:temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia barometrycznego,prędkości przepływu powietrza.Dwukanałowy wskażnik - regulator ON/OFFtyp HD5002Higrometr Delta Ohm typ .HD797Termohigrometr Delta Ohm typHD2007t-2008t TermohigrometrDelta Ohm typ: HD2011t-2012t Termohigrografy bębnowe (rejestratorytemperatury i wilgotności)Termohigrograf bębnowy Mod. 425,426QTermohigrograf bębnowy Mod.8147.R3 Termohigrografbębnowy Mod.8145.R3 Mierniki - wyświetlacze wilgotności itemperaturyPrecyzyjny termohigrometr typ DTH200 Termohigrometr -Miernik temperatury i wilgotności WS9410 ze świadectwemwzorcowania Regulatory wilgotnościHigrostat - Regulator wilgotności typ HGMiniHigrometr z wyświetlaczem typ HD2017Przetwornik / regulator temperatury iwilgotności typ DO9861 Przetworniki,Regulatory, Rejestratory wilgotności, temperatury, dwutlenku węglaCO2 typ HD45 , HD46 Rejestratory wilgotności itemperaturyMiniaturowy rejestrator temperatury iwilgotności typ AZ 8828 oraz AZ 8829.Bezprzewodowy system rejestracjitemperatury i wilgotności serii RTR-5RTR-500Rejestratory temperatury, wilgotności i innych parametrów drogąradiową.Rejestrator temperatury i wilgotnoścityp EL-USB-2 Rejestratortemperatury i wilgotności typ EL-USB-2-LCD Urządzenia pomiarowe dla klimatyzacji iwentylacjiczujniki i przetworniki dla automatykiHVACPresostat typ LF32Presostat typ PS200, PS600, PS1500,PS4500Przetwornik różnicy niskich ciśnień typDPT, na zakres -50…+50Pa i -100…+100Pa i inne do 5kPaPrzetworniki różnicy niskich ciśnieńwielozakresowe DPT 2500-R8Termostat przeciwzamrożeniowy RancoQ16-2 (6922), Q16-6 (8923)TOP230 -Kablowy czujnik z metalową osłoną elementu pomiarowegoTOPKNS-Kanałowy czujnik temperaturyTOPZ5 -Czujnik temperatury zewnętrznej otoczeniaTOPO5 -Pomieszczeniowy czujnik temperaturyOpaskowy - rurowy czujnik temperaturytyp TOP-VFG54Czujniktemperatury do instalacji ciepłowniczych typ TOPC145Przetworniki CO2 - czujnik CO2 typ LK-SCO2, WRF04 CO2Przetwornik ciśnienia typ DLMPrzetwornik różnicy ciśnień typ DPLManometr cieczowy / rurka pochyła typ MM...Manometr wskazówkowy różnicy niskichciśnień DPG ...Przetwornik ilości przepływającegopowietrza DPT-FLOW .Przetwornik prędkości przepływupowietrza INT512® zasil. 24VDCSygnalizator - czujnik prędkościprzepływu powietrza INT511 - KriwanCzujnikjakości powietrza LW 04..., LK ...Higrostat - Regulator wilgotności typ HGMiniPomieszczeniowy przetwornik temperaturyi wilgotności Vaisala HMW82, TMW82 HMW83, TMW83Naścienny pomieszczeniowy przetwornikwilgotności i temperatury LCN-FTW04VVKanałowy przetwornik wilgotności itemperatury LCN-FTKAnemometr czaszowy - WIATROMERZ- INT10BAsygnał wyjściowy 0-10V 0 ... 50m/sMeteorologiczne przetworniki temperaturyi wilgotności typ HD9008-9009-9007 Pyranometry LPPYRA 02 i LP PYRA 03, Albedometry LP PYRA 05 i LP PYRA 06Przyrządy do pomiarówmeteorologicznychAnemometr czaszowy - WIATROMERZ- INT10BAsygnał wyjściowy 0-10V 0 ... 50m/sSygnalizator opadów typ G197Meteorologiczne przetworniki temperaturyi wilgotności typ HD9008-9009-9007Przetworniki ciśnienia barometrycznegotyp: HD9408/9908 (Delta Ohm)Pyranometry LP PYRA 02 i LP PYRA 03,Albedometry LP PYRA 05 i LP PYRA 06Termohigrograf bębnowy Mod. 425,426QAnemometr czaszowy - wiatromierz typy:PA2 / PAH-C / DS41Nadajnik kierunku wiatru typ 4530 /PRV-C /DD41Stacjameteorologiczna typ 805Wskaźnik - Sygnalizator wiatru typSW18Wiatromierz typ INT1® (02 N 222)KRIWANAnemometr czaszowy typ INT2® (02 N 220)firmy KRIWANAnemometr czaszowy typ INT10® firmyKRIWAN,Nadajnik kierunku wiatru INT30Nadajnik kierunku wiatru KW-3 Anemometrczaszowy typ AC-3 Przenośne mierniki PirometryPirometr Wysokotemperaturowy TypST677Pirometr ST630Pirometr typ ST-643 (-32...+760oC)Pirometr ST672 (pomiar:-50°C÷1300°C)PirometrFluke 62Pirometrręczny ST25 Profesjonalnepiromerty z serii Fluke 60 PH metryPH-metrtyp HD2305PHmetrtyp HD2105.1 oraz HD2105.2 Elektrody iakcesoria do Phmetrów detektory gazów, mierniki parametrówpowietrzaDetektor tlenku węgla CO typ AZ7701Miernik CO2, wilgotności,temperatury typ AZ7755Detektor gazów wybuchowych metanu,propanu] typ AZ7201Detektor gazu GS 220 Pomieszczeniowywskaźnik CO2 typ AZ7787 Przenośne mierniki temperaturyPrzenośny miernik temperatury typAZ-8851, AZ-8852Termometr typ 700T zakres pomiarowy:-100,+850 C (z sondą K)Mierniktemperatury typ TC-717 dla termopar K, J, T, E, R/S, NPrzenośny miernik temperatury (termometr) typ 61NCHY804Termometr laboratoryjny Pt100 2-kanałyTermometr z drukarką typ AZ 9881PRZENOŚNY TERMOMETR-REJESTRATOR typYC747-UDMierniktemperatury typ HD2328, (Delta Ohm)Profesjonalny miernik temperatury typHD2108, HD2128Mierniktemperatury Pt100 typ HD2307.0K2Kanałowy Miernik Wielofunkcyjny typ DO2003Mierniktemperatury Pt100 typ HD2107.1K, oraz HD2107.2KTermometr - kalibrator 2 kanałowy typCHY513 (sondy: K, J, T,E)Ręcznesondy temperatury z czujnikiem Pt100 Ręczne sondytemperatury z czujnikiem typu K TermohigrometryPrzenośny Termohigrometr typ AZ-8703Przenośny Termohigrometr typ HD2301Przenośny Termohigrometr typ HD21012Kanałowy Miernik Wielofunkcyjny typ DO2003Wilgotnościomierz do drewna i materiałówbudowlanych HBF410AZ-9871Wielofunkcyjny miernik: anemometr, termohigrometr z drukarką,pamięć wyników, komunikacja z komputeremPrzenośny miernik temperatury iwilgotności - Termohigrometr RF220 TermohigrometrAZ8706 Anemometry i termoanemometryAnemometr czaszowy typ AC-3Nadajnik kierunku wiatru KW-3Anemometr turbinkowy typu AZ 8901Anemometr czaszowy typ INT2® (02 N 220)firmy KRIWANAnemometr czaszowy typ INT10® firmyKRIWAN,Przetworniki prędkości, temperatury iwilgotności powietrza typ HD29...Anemometr czaszowy - wiatromierz typy:PA2 / PAH-C / DS41Nadajnik kierunku wiatru typ 4530 /PRV-C /DD41Profesjonalny anemometr turbinkowyMINIAIR JuniorTermo-Anemometr cieplno-oporowyAM-4204Precyzyjny Anemometr - termoanemometrtyp HD2303.0 + sonda termiczna AP471S1Precyzyjny Anemometr - termoanemometrtyp HD2303.0 + sonda turbinkowa AP472S2Anemometr turbinkowy typ AZ8901Anemometr skrzydełkowy FA320Anemometr - Termoanemometr z wymiennymisondami typ HD2303 (Delta Ohm)Anemometryczne i termoanemometrycznesondy pomiaru prędkości przepływu powietrzaAnemometry z wymiennymi sondami typHD2103.1K, HD2103.2K2Kanałowy Miernik Wielofunkcyjny typ DO2003AZ-9871Wielofunkcyjny miernik: anemometr, termohigrometr z drukarką,pamięć wyników, komunikacja z komputeremAnemometr turbinkowy LV110 Termoanemometr(cieplno-oporowy) typ VT100 Mikromanometry, mierniki ciśnieniaMikromanometr - miernik ciągu kominowegotyp 501 (zakres pomiarowy +/- 2000Pa)Mikromanometr DC2000Miernikciśnienia - Mikromanometr EMA200 (Halstrup)RurkiPitotaTypy:HD2114.0K , HD2114.2K Mikromanometer ±20mbar (±2kPa)TypyHD2134.0 HD2134.2 Mikromanometer ±200mbar (±20kPa) -Delta Ohm2Kanałowy Miernik Wielofunkcyjny typ DO2003 Sondy ciśnieniado przenośnych mierników ciśnienia Symulatory czujników temperaturyKalibrator - symulator sygnałów MetrahitCAL Termometr -kalibrator 2 kanałowy typ CHY513 (sondy: K, J, T,E)Opornikidekadowe Opornik dekadowy- opornica dekadowa typ MDR-93 ...