50.0687363 19.9393312

Centrum IB Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Św. Filipa 7/8Kraków

  • tel: 126315550|126343250
  • fax: 126328075

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Firma ”CENTRUM IB” Sp. z o.o. funkcjonuje od 1997 roku.

Realizujemy programy podwyższania kwalifikacji kadr zarządzających oraz pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Zajmujemy się rozwojem personalnym w związku z postępem technicznym, technologicznym, organizacyjnym, wdrożeniami, podwyższaniem efektywności i jakości pracy, wzrostem konkurencyjności oraz ze zmieniającymi się dynamicznie uregulowaniami prawnymi.

Głównym obszarem naszej działalności są szkolenia kadry kierowniczej z tematyki nowatorskich metod zarządzania, psychologii kierowania, zasobów ludzkich. Szkolenia prawne w zakresie prawa: pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego, uwarunkowań związanych z restrukturyzacją i przekształcaniem podmiotów gospodarczych, zasad udzielania zamówień publicznych, windykacji wierzytelności, kodeksu spółek handlowych, prawnych aspektów ochrony środowiska, czynności zarządczych w obrocie gospodarczym, zagadnień przygotowania i przeprowadzania negocjacji oraz zawierania umów, regulacji dot. rękojmi i gwarancji, kontroli finansowej, systemów finansowych i rachunkowości, pozyskiwania środków pomocowych z funduszy UE na działalność przedsiębiorstw.

Większość kursów realizowana jest w oparciu o przygotowane przez naszych ekspertów i trenerów programy autorskie, które są stale udoskonalane w związku ze zmieniającymi się wymaganiami i standardami.

”CENTRUM IB” Sp. z o.o. jest organem założycielskim Ośrodka Doskonalenia Ustawicznego Centrum IB ze statusem niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, zajmującej się nadawaniem kwalifikacji, szkoleniem i doskonaleniem oświatowej kadry kierowniczej, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego oraz nauczycieli. Od roku 1998 zgodnie z wymogami MEN regularnie prowadzimy kształcenie ustawiczne kadr oświatowych związane z reformą szkolnictwa. Realizujemy kursy kwalifikacyjne (na podstawie zgody udzielanej przez Ministra Edukacji lub Małopolskiego Kuratora Oświaty) przygotowujące do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej lub nadające nowe kwalifikacje niezbędne do kontynuowania pracy w oświacie oraz szkolenia związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Centrum IB Sp. z o.o. posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz wszystkie konieczne uprawnienia niezbędne dla całości prowadzonych kursów i szkoleń.

Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod Numerem ewidencyjnym 2.12/00050/2004 oraz posiada wpis do ewidencji placówek oświatowych Nr 14/2001; KO IV OK 1 021/12/2001 Małopolskiego Kuratora Oświaty.