52.267969 20.979285

Fundacja Akcja

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Gliwicka 240Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Opieka naprzemienna a miejsce zamieszkaniadziecka09.08.2010.Problematyka opieki nad dzieckiem po rozwodzie czy rozstaniurodziców, co jakiś czas wraca, podczas kolejnych prac nadewentualnymi zmianami w kodeksie rodzinny i opiekuńczym. Nie ulegawątpliwości, że rozwiązania zaproponowane w obecnie obowiązującychprzepisach prawnych są niezadowalające. Wprawdzie ostatnienowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, iżustawodawca dostrzega istnienie problemu sprawowania opieki naddzieckiem przez obydwoje rodziców, to jednak zakres tych zmian jestniewystarczający. Niemniej zmiany te idą w dobrym kierunku i wmojej ocenie winny być kontynuowane. W szczególności dotyczy tomożliwości wprowadzenia do polskiego systemu prawnegonaprzemiennego modelu opieki nad dzieckiem.   Czytaj całość… Mediacje w Fundacji Akcja03.08.2010.FundacjaAkcja zaprasza do korzystania w Warszawie z mediacji rozwodowychdotyczących ustalenia sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej naddzieckiem. Pomagamy w przygotowaniu porozumienia o sprawowaniuwładzy rodzicielskiej nad dzieckiem po rozwodzie, które jestwarunkiem pozostawienia pełnej władzy rodzicielskiej obojgurodzicom. Zapisy telefoniczne pod numerem 604939933 w godzinach:poniedziałek 13:30 - 18:30, wtorek   10:30 - 15:00, środa13:00 - 18:00 lub za pomocą maila  Ten adres e-mail jestukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce,by go zobaczyć . 10.05.2010.Rozwódto ogromy stres, lecz nie tylko stres dla rozchodzących sięrodziców, ale w szczególności dla ich dzieci. To jednak może byćdopiero początkiem trudnego okresu w ich życiu, gdyż zwykle porozwodzie znika z domu jeden z opiekunów. Co więc zrobić, bydziecko w jak najmniejszym stopniu odczuło rozstanie?Czytaj całość… Czy automatyczne pół na pół to dobrerozwiązanie?15.03.2010.Towspaniale, że Komisja Przyjazne Państwo kolejny raz upomina się orówne prawa dla rodziców wspólnie wychowujących dzieci porozwodzie. Nie jest mi w pełni znany kształt tego projektu, jednakto, o czym słyszę za  pośrednictwem mediów, może niepokoić.ankieta na ten temat w bocznym paneluCzytaj całość… CZEMU SŁUZYĆ MA MEDIACJA W SPRAWACH OOPIEKĘ NAD DZIECKIEM?07.12.2009.Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego miała na celuprzede wszystkim włączenie mediacji jako form wsparcia dla rodzicóww celu wypracowania planu opiekuńczego po rozwodzie. Kodeksrodzinny w art. 58 § 1 k.r.o. w wyroku rozwodowym nakłada na sądobowiązek rozstrzygnięcie władzy rodzicielskiej pomiędzy małżonkaminad ich wspólnymi małoletnimi dziećmi, zarówno o partycypowaniu wkosztach utrzymania i wychowaniu dzieci. Zaskutkowało to tym, iżobligatoryjna forma wyroku została rozszerzona o orzekanie okontaktach rodziców z dziećmi, co ma zapewnić ciągłość relacji zdzieckiem obojga rodziców po rozwodzie.Czytaj całość… ««  start « poprz. 12 nast.  » koniec »»Pozycje :: 1 - 9 z 12