50.060239 21.975001

TOP S.A.-Rzeszów

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ślusarczyka Franciszka 1Rzeszów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

MODUŁ Zlecenia/Harmonogramowanie produkcjiModuł umożliwia tworzenie zleceń produkcyjnych, generowanieharmonogramu produkcji, ewidencję produkcji (wykorzystanieczytników kodów paskowych), śledzenie stanu zleceńprodukcyjnych.Dzięki przygotowanej prognozie sprzedaży oraz informacjom oilościach zamówionych przez odbiorców, system w sposóbzautomatyzowany przygotowuje plany produkcji z uwzględnieniemoptymalnej wielkości partii produkcyjnej ustawionej w odpowiednimczasie.Plan produkcji podzielony na pojedyncze czynności może byćzestawiany i obrabiany na wiele sposobów pozwalających panować nadprocesami przebiegającymi na produkcji.MODUŁ MRP/CRPModuł realizuje funkcje planowania zapotrzebowań materiałowych(MRP) oraz planowania zdolności produkcyjnych (CRP).Na podstawie planów produkcyjnych system zapisuje zapotrzebowaniana wykonanie operacji, pozwalające ocenić jakie maszyny – gniazdabędą wykorzystane, w jakim stopniu i ile potrzeba zatrudnić osóbaby zrealizować zaplanowaną produkcję.W zależności od sposobu prowadzenia zaopatrzenia możliwe jestzamawianie dostaw materiałów pod konkretne zaplanowane planyprodukcyjne, lub też wykorzystując statystyczne zapotrzebowania ikontrolując je z wymaganiami planowanej produkcji.MODUŁ Kalkulacje i rozliczenie produkcjiModuł służy do wykonania kalkulacji technicznego kosztu wytworzeniawyrobów i we współpracy z modułami F-K i Magazyn rozliczaniaprodukcji w/g kosztów planowanych i rzeczywistych, wspomaga analizęzużycia materiałów, czasu pracy, wykorzystania maszyn.Oprócz standardowych zestawień księgowych, rozliczenie produkcjiniesie wiele informacji kontrolnych pozwalających oceniać wykonanieprocesów w przedsiębiorstwie, rentowność wydziałów i działów firmy,poprzez analizę przychodów, kosztów planowanych, kosztówrzeczywistych, odchyleń wynikających ze zmian w procesie produkcjiitp.Wszystkie dokumenty tworzone na zakładzie księgowane są w sposóbautomatyczny, rozliczenie produkcji wraz z wyznaczaniem kluczypodziału kosztów odbywa się również automatycznie.Na podstawie danych o zużyciu planowanym i rzeczywistym systemgeneruje szereg zestawień kontrolnych – od sumarycznych,dotyczących realizacji łącznej planów w okresach, poprzez analizęposzczególnych planów – aż do analizy wykonywanej dla pojedynczegoplanu pozwalającej na kontrolę szczegółową.Pełny opis produktu