Agroturystyka Strumyk Wypoczynek, wolny weekend

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Pl. Mickiewicza Adama 5Lubawka

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Witamy w piknychKarkonoszach.Adres: Jarkowice 105, 58-420 LubawkaTelefon: 75 742 65 61, kom. 695 99 65 61mail: agroturystykastrumyk@poczta.onet.plATRAKCJE W OKOLICY:Lubawka to malowniczo pooone miasteczko wpoudniowo-zachodniej czci wojewdztwa dolnolskiego, na granicySudetw Zachodnich i rodkowych, nad potokiem Czarnuszka, niedalekoKamiennej Gry.W centralnej czci tego obszaru mieci si jedno znajwikszych obnie w Sudetach - Brama Lubawska. Gmina Lubawka odpoudnia ssiaduje z Republik Czesk (przejcie graniczne), a od pnocyz Rudawami Janowickimi.Od zachodu ogranicza j Lasocki Grzbiet - najbardziejwysunita na wschd cz Karkonoszy. Na wschd od Lubawki le Gry Kruczeoraz pasmo Zaworw - pnocny fragment Gr Stoowych.Latem gry przycigaj wspaniaymi szlakami turystycznymi,zarwno pieszymi, jak i rowerowymi, zim natomiast na amatorw biaychwrae czekaj wycigi i dobrze przygotowane nartostrady, trasybiegowe, a nawet skocznia narciarska.Ponadto sama Lubawka jak i okolice obfituj w pikne i cenne podwzgldem architektonicznym oraz historycznym zabytki sakralne.Najlepszym tego przykadem jest barokowy zesp klasztorny wKrzeszowie.Dodatkowo malowniczo ulokowany sztuczny zbiornik w Bukwceoferuje wdkarzom swe czyste wody, za turystom wspaniaewidok.ATRAKCJE TURYSTYCZNE    Domy tkaczy w Chemsku l. - 12 Apostow-Chemsko l., ul. Sdecka. Zbudowane w 1707 r. z inicjatywy opatakrzeszowskiego dla sprowadzonych do Chemska l. tkaczy czeskich,jako obiekty mieszkalno-rzemielnicze.    Figura w. Jana Nepomucena - Znajduje si narodku rynku w Chemsku l. Figura tego samego witego znajduje sirwnie w poudniowym naroniku lubawskiego ratusza.      Zabytkowe kamieniczki lubawskiego rynku - Napocztku XVIII w. w wyniku gospodarczej prosperity Lubawkarozbudowaa si i w do znaczny sposb zmienia swj architektonicznywygld. Z tego wanie okresu pochodzi zabudowa przyrynkowa miasta,ktra ulegajc niewielkim przebudowom w XIX i XX w. zachowaa swjwygld do dzisiaj. Podcienie kamienic zwizane s z handlem ptnem, zktrego produkcji syna obok Chemska l. - Lubawka.    Koci p.w. Wniebowzicia Najwitszej MariiPanny w Lubawce - Wzniesiono go w latach 1609-1615. W roku 1709prowadzono przebudow wityni, nadajc jej nowe sklepienie. W 1734 r.w wyniku poaru zniszczony zosta dach kocioa, sklepienia, dzwony ihem wiey. W 1735 r. odbudowano koci wg projektu budowniczegoklasztoru krzeszowskiego Antoniego Jzefa Jentscha. Wntrze kocioa wstylu barokowym, wiea renesansowa. Na uwag zasuguje przepiknyotarz.    Koci p.w. w. Krzysztofa w Lubawce -Fundatorem kocioa by Opat Rosa. Zosta wybudowany w latach 1685-86,a w roku 1723 przebudowany. Zmieniony zosta szczyt elewacjifrontowej, budowla uzyskaa wygld dzi nam znany. Koci w stylubarokowym.    Pera baroku - bazylika p.w. NMP w Krzeszowie- Najbardziej znany zabytek w regionie. Jako jedyny na Dolnym lskuwytypowany do wpisania na list wiatowego dziedzictwa kulturowegoUNESCO (obok Wawelu, Wieliczki, Torunia i Malborka). Najcenniejszyzabytek architektury na Dolnym lsku znajduje si tylko okoo 5 km nawschd od Lubawki.    Krzy pokutny w Bukwce - Na terenie caejgminy znajduje si wiele przejaww kultu religijnego: kapliczki,krzye przydrone, figury witych a take mona spotka krzye pokutne.   Lubawka krucza skaa       Rezerwat krajobrazowy Kruczy Kamie -Znajduje si 1,5 km na poudniowy-wschd od Lubawki, na zboczu KruczejSkay (681 m.n.p.m.). Powierzchnia 10,2 ha obejmuje ciekaw formintruzji porfiru w skay osadowe ze rodkowego permu. Tu wznosi sirwnie skalne urwisko o wysokoci 150 m wzgldem dna doliny. ZKruczymi Skaami i znajdujc si obok Dolin Mioci zwizanych jest wieleprzepiknych legend, rwnie i tych o powstaniu Lubawki.    Trasy rowerowe - Rowerzyci mog skorzysta zprzygotowanych tras rowerowych o dugoci 18 i 40 km. Trasy biegnprzepiknymi duktami lenymi zlokalizowanymi w Lubawce i okolicach.Corocznie we wrzeniu organizowane s Midzynarodowe Otwarte Zawody wKolarstwie Grskim.    Sporty zimowe - Wok Lubawki znajduj sitereny znakomicie nadajce si do uprawiania narciarstwa. Na stokuwitej Gry (700 m.n.p.m.) zlokalizowany jest wycig narciarski odugoci 650 m. (rnica wzniesie 180 m). Narciarze mog skorzysta z 3tras zjazdowych o rnej dugoci: 650, 1560 i 810 m. i stopniutrudnoci.    Zbiornik wodny w Bukwce - Przepiknie pooonywrd gr, sztuczny zbiornik wodny o powierzchni okoo 199 ha. Raj dlawdkarzy.   cieki przyrodnicze - S doskonaym polem dopraktycznego nauczania przedmiotw rodowiskowych, stanowice niejakonaturaln pomoc dydaktyczn lub swoiste laboratorium natury.