52.2167302 20.9897529

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Warszawa

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Wawelska 56Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Termin składania dokumentów - 9 marca 2014r.Rozpoczęcie zajęć - 1 września 2014 r.Podstawowym zadaniem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jestprzygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służbypublicznej. Przygotowujemy kandydatów do tej służby poprzezzapewnianie profesjonalnego systemu kształcenia stacjonarnego.Oparty jest on na najlepszych wzorach zagranicznych, w tym międzyinnymi na programie francuskiej École Nationale d`Administrationoraz na własnym bogatym dorobku. Dla osób, które interesują studiapodyplomowe, KSAP stanowi alternatywę.Kształcenie ma charakter aplikacyjny, praktyczny. Powiązane jest zaktualnymi i przyszłymi potrzebami polskiej administracji.Realizowane jest w oparciu o trzy bloki tematyczne:- Administracja i zarządzanie publiczne,- Ekonomia i Finanse Publiczne,- Unia Europejska i Polityka zagraniczna.Program kształcenia ulega systematycznemu dostosowaniu do wyzwańprzed jakimi staje administracja publiczna w Polsce. Kładziony jestobecnie nacisk na zajęcia doskonalące umiejętności doprzeprowadzania analiz wybranych zagadnień, a także na problematykęintegracji europejskiej. Doskonalone są również narzędziakształcenia. W 2008 roku wprowadziliśmy platformę e-Learning.Jednocześnie wdrożyliśmy system sprawdzania prac pisemnych przezsystem „plagiat”. Słuchacze korzystają również z różnych formszkoleń i wyjazdów zagranicznych. Odwiedzają takie instytucje, jakKomisja Europejska czy Parlament Europejski. Szkoła korzysta bowiemz funduszy unijnych.Niektóre zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Dotyczyły onemiędzy innymi takich tematów, jak „Tworzenie projektów do programówUE”, „Economic governance in the UE”, „Public Policy Analysis”,„Polska i Niemcy w UE”, „Zarządzanie zmianą w administracjipublicznej”, itp.Wiele zajęć prowadzonych jest w małych grupach, co pozwala naefektywną pracę słuchaczy z wykładowcami, na omawianie pracpisemnych w trybie bardziej indywidualnym.Ważnym elementemkształcenia są warsztaty. Słuchacze pracują wówczas w grupach nadkwestiami, które poddają swojej analizie. Owocem ich pracy jestnastępnie publikacja.Nieodłącznym elementem kształcenia w Szkole, jest aktywnośćsłuchaczy w różnorodnych formach uczestnictwa w konferencjach,wykładach i warsztatach. W ostatnim okresie miały miejsce ważnekonferencje dotyczące kierunków modernizacji państwa (budżetzadaniowy i decentralizacja), czy wyzwań przed jakimi staje polskaadministracja w związku z pogłębianiem integracji europejskiej.Słuchacze mają okazję do uczestnictwa w wykładach i prezentacjachprowadzonych przez cenionych ekspertów i osoby z grona rządzących.W grudniu 2008 roku Radosław Sikorski, minister sprawzagranicznych, przedstawił w KSAP główne wyzwania stojące przedpolską dyplomacją. Omówił kierunki rozwoju naszej politykizagranicznej.