54.223168 17.474192

Centrum Szkoleń Specjalistycznych Leśnik

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Sarniak 1Bytów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Centrum Szkoleń Specjalistycznych LEŚNIKto Niepubliczna Jednostka Oświatowa.  Spełniamy wszystkieniezbędne wymogi Ministerstwa Edukacji NarodowejOrganizujemy i  przeprowadzamy kursy w zawodziedrwal-operatora pilarki.Przeprowadzamy okresowe szkolenia BHP dla pracowników ZakładówUsług Leśnych, oraz innych podmiotów zajmujących się gospodarkąleśną.Przeprowadzamy szkolenia z zakresu obsługi i konserwacjipilarek spalinowych dla firm zajmujących się pielęgnacją zieleni,Ochotniczych Straży Pożarnych, firm dekarskich, pracownikówzajmujących się manipulacją surowca drzewnego w tartakach i innych.Przeprowadzamy ekspertyzy dendrologiczne, sporządzamy planyzalesieniowe.Nasza misjaNaszą misją jest doskonalenie pracy i efektywna ergonomia wprocesie technologicznym pozyskania drewna.Poprzez szkoleniauczymy, jak przekuć umiejętności u nas nabyte w sukces zawodowy ifinansowy.WartościRozwój - Lubimy uczyć i wspierać innych wrozwoju zawodowym i osobistym. Zachęcamy naszych adeptów oraz ichfirmy do przekraczania dotychczasowych granic myślenia i działania,do kreatywności oraz innowacyjności.Dostarczamy wiedzę i umiejętności, motywujemy do samodoskonalenia,pokazujemy najnowsze nurty w leśnictwie oraz doradzamy najlepszerozwiązania.Czujemy się zaszczyceni, że uczestniczymy w misji, jaką jestedukacja pilarzy i poprawa bezpieczeństwa i ergonomii pracy. Profesjonalizm - Oferujemy Państwuszkolenia wysokiej jakości. Działamy według wysokich standardów iuczymy wysokich standardów. Wykonujemy naszą pracę rzetelnie.Poprzez nasze metody gwarantujemy jakość, profesjonalizm ibierzemy odpowiedzialność za nasze działania. Sięgamy do tego,co dobre i sprawdzone, patrząc jednocześnie w przyszłość szukającnowych, kreatywnych rozwiązań. Partnerstwo - Nasze relacje z kursantamioparte są o współpracę, szacunek do siebie oraz do innych ludzi.Przestrzegamy w szkoleniach zasady profesjonalizmu i uczciwości.LudzieWspółpracując z firmą C.S.S. LEŚNIK, współpracujeciePaństwo z profesjonalistami.Instruktorzy firmy LEŚNIK mają doskonałe przygotowaniemerytoryczne w szkolonej dziedzinie – podzielą się z Państwem dużąwiedzą teoretyczną i doświadczenie.Program każdego projektu szkoleniowego instruktorzy zawszedostosują do Państwa potrzeb, specyfiki pracy, kulturyorganizacyjnej oraz uwarunkowań zewnętrznych.Instruktorzy C.S.S. Leśnik mają wysokie umiejętnościinterpersonalne, potrafią współpracować, lubią uczyć, realizują sięw pracy z ludźmi.Posiadamy duże doświadczenie zawodowe.Zrealizowaliśmy wiele projektów szkoleniowych.Przeszkoliliśmy z zakresu pilarstwa blisko 1000 osób wciągu 4 lat!Z zaangażowaniem i pasją tworzymy profesjonalne szkolenia.Co państwu gwarantujemywysoką jakość szkoleńrealizację postawionych nam celówzadowolenie ze współpracy, z organizacji i z udziału wszkoleniach