52.4095571 16.9661917

Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego DROGA I BEZPIECZEŃSTWO

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Łacina 1Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Narasta lawinowo zagrożenie prowadzenia pojazdu po spożyciuokreślonych lekarstw i substancji o działaniu odurzającym. Stanowito przyczynę coraz większej ilości wypadków drogowych. Problemdotyczy też innych użytkowników dróg: pieszych, rowerzystów…Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” ,w związku z powyższym,podjęło działania zmierzające do podniesienia poziomu świadomościspołecznej, przeciwdziałając degradacji predyspozycjipsycho-fizycznych na przykładzie kierowców, opracowując i wdrażającwe wrześniu 2013 r. innowacyjny i pionierski program pt. „Leki i narkotyki zagrożeniem dla porządku publicznego naprzykładzie ruchu drogowego” Powyższe działania zyskały aprobatę Centralnego Zarządu SłużbyWięziennej. Świadomość, że osoba będąca pod wpływem środkówodurzających łamie prawo, podlegając identycznej jak w przypadkualkoholu karze jest w naszym społeczeństwie wciąż niewystarczająca.Dlatego też program autorstwa Stowarzyszenia dostarczy kierowcom iinnym użytkownikom dróg umiejętności selektywnego dokonywaniawyboru bezpiecznych z punktu widzenia ruchu drogowego specyfikówfarmakologicznych, a także świadomego odstąpienia od używaniaszeroko pojętych środków odurzających. Celem ogólnopolskiegoprojektu jest także dostarczenie wiedzy ( w ramach niedostrzeganegoprzez społeczeństwo problemu), również osobom już skazanym zaprzestępstwa popełnione pod wpływem substancji upośledzającychzdolność prowadzenia pojazdów.Program realizowany jest  w ramach kolejnych edycji podczasktórych planujemy dotrzeć do grup docelowych we wszystkichwojewództwach.