50.2587 19.0139

Nowy Przemysł

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Jana Matejki 3Katowice

  • tel: 322091303
  • fax: 322530677
  • wnp.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

PTWP jest m.in.:wydawcą Miesięcznika Gospodarczego NowyPrzemysł ;organizatorem spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń; wydawcą gospodarczego portalu internetowego www.wnp.pl. Miesięcznik Gospodarczy NOWY PRZEMYSŁ opisuje najnowsze światowe trendy w zarządzaniu firmami przemysłowymi, poświęca wiele uwagi nowym rozwiązaniom technologicznym, ale opisuje także społeczne aspekty strukturalnych przemian w gospodarce. W Miesięczniku znajdują swoje żywe odbicie kluczowe problemy i wyzwania stojące przed działającymi w Polsce przedsiębiorstwami: restrukturyzacja, europejska konkurencyjność, inwestycje, innowacyjność. Tematyka wielu publikacji skupia się na tendencjach rozwojowych wiodących branż przemysłu, na relacjach między państwem i biznesem. Wiele uwagi poświęcamy marketingowi, jakości i finansom w przedsiębiorstwach przemysłowych. Stałym elementem każdego wydania "Nowego Przemysłu" jest raport poświęcony co miesiąc innej z branż. Raporty branżowe to pogłębione analizy pozwalające fachowcom wzbogacić i uporządkować wiedzę o aktualnym stanie branży, a osobom spoza sektora zrozumieć zmiany zachodzące w polskim przemyśle. Co miesiąc w ramach tzw. "Obserwatorium Gospodarczego" dogłębnej analizie poddawany jest nowy problem lub ciekawe zjawisko ściśle związane z kondycją polskiej gospodarki. O opiniotwórczości Miesięcznika decydują także ekskluzywne rozmowy z głównymi aktorami polskiej sceny gospodarczej: politykami, topowymi menedżerami, ekspertami. Na łamach NOWEGO PRZEMYSŁU ścierają się poglądy osób, które zarządzają polskim przemysłem, pismo jest stałą platformą wymiany ich doświadczeń. Główną grupę odbiorców NOWEGO PRZEMYSŁU stanowi kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla. Blisko 70 proc. Czytelników Miesięcznika to osoby zajmujące stanowiska w ścisłym zarządzie firm i podejmujące na co dzień strategiczne dla firmy decyzje. Miesięcznik NOWY PRZEMYSŁ jest pismem łączącym nowoczesną szatę edytorską z klasycznymi wzorcami wydawniczymi magazynu. Wydawany jest w nakładzie 15 tys. egz., kontrolowanym przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Portal gospodarczy Wirtualny Nowy Przemysł istnieje od 2005 roku. Jest Portalem, który specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych informacji o najważniejszych gałęziach przemysłu oraz trendach i zmianach zachodzących w polskiej gospodarce. Z portalu WNP.PL korzysta wyjątkowa grupa użytkowników menadżerowie oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstw przemysłowych i produkcyjnych takich branż jak: energetyka, hutnictwo, górnictwo przemysł chemiczny, logistyka, teleinformatyką. Są to osoby, które traktują Portal WNP jako źródło najświeższych informacji potrzebnych do codziennej pracy.