54.37528 18.61918

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Grunwaldzka 5Gdańsk

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Jesteśmy niezależną, apolityczną, nienastawioną na zysk organizacją
pozarządową. Od 1993 roku wspieramy społeczności lokalne w
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Nasza
Misja:
Jesteśmy niezależną organizacją obywatelską
działającą dla pożytku publicznego. Wspieramy organizacje
pozarządowe i liderów społecznych w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego. Informujemy, doradzamy, szkolimy oraz inicjujemy
partnerstwo w rozwiązywaniu problemów społecznych, wzmacniając
rozwój lokalny Kierujemy się zasadą: Mobilizuj, lecz nie
organizuj!
. Prowadzone przez nas działania obejmują
następujące obszary: informacja, poradnictwo, szkolenia, integracja
sektora pozarządowego, współpraca z samorządem terytorialnym i
jednostkami sektora publicznego, współpraca międzynarodowa,
działalność wydawnicza. Obszar naszych działań wykracza poza ramy
regionu pomorskiego. Uczestniczymy także w realizacji wielu
przedsięwzięć na terenie całej Polski oraz za granicą. Z naszych
usług korzystają głównie: stowarzyszenia, fundacje, grupy
nieformalne, grupy samopomocowe oraz osoby prywatne zainteresowane
działaniami społecznymi. Służymy także pomocą: szkołom,
bibliotekom, domom kultury, klubom studenckim, ośrodkom pomocy
społecznej, centrom pomocy rodzinie oraz innym placówkom
prowadzonym przez samorządy lokalne i regionalne oraz administrację
państwową. Realizujemy swoje cele poprzez:
Gromadzenie, aktualizacje i upowszechnianie informacji niezbędnych
do sprawnego funkcjonowania niezależnych organizacji obywatelskich
przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komputerowych i
internetowych. Współpraca w tym zakresie z wyspecjalizowanymi
organizacjami regionalnymi i ogólnopolskimi. Prowadzenie
bezpłatnych usług konsultingowych związanych z funkcjonowaniem
organizacji pozarządowych: poradnictwo prawne w zakresie założenia
i prowadzenia organizacji, poradnictwo księgowe, zarządzanie
finansami, budowanie zespołu, tworzenie programów działania
organizacji, poszukiwanie źródeł jej finansowania oraz współpraca z
innymi partnerami. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla
organizacji pozarządowych oraz budowanie silnego zespołu
trenerskiego. Promowanie współdziałania oraz budowanie systemu
współpracy między organizacjami pozarządowymi a sektorem publicznym
na różnych szczeblach i w różnych obszarach działalności.
Rozwijanie i ułatwianie współpracy międzynarodowej organizacji
pozarządowych. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez
nieodpłatne udostępnianie bazy technicznej i konferencyjnej
znajdującej się w naszym posiadaniu