50.2754 19.0226

PMS Labs Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Słoneczna 4Katowice

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Specjalizujemy się w zakresie zastosowań technologii informatycznych wspomagających zarządzanie i działania operacyjne. Na rynku funkcjonujemy od marca 1994 roku, a naszą szczególną cechą jest kreowanie nowych rozwiązań, dostosowanych perfekcyjnie do potrzeb klienta, przy czym w projektach posługujemy się zarówno rozwiązaniami jakimi sami dysponujemy z racji partnerstwa z innymi autorami i dostawcami, jakie są dostępne na rynku światowym oraz rozwiązaniami własnymi, tworzonymi na potrzeby konkretnego projektu. Głównym czynnikiem decydującym o powodzeniu naszych przedsięwzięć jest kreatywność projektantów i konsultantów firmy, którzy decydują się na tworzenie rozwiązań niestandardowych, pod indywidualne zapotrzebowania. Oferujemy usługi dla wielu segmentów rynku: od przedsiębiorstw produkcyjnych, poprzez instytucje handlowe i finansowe do sektora usług hotelowych i gastronomicznych. Wypracowany i sprawdzający się w firmie sposób realizacji projektów dzieli się na poniższe, główne etapy: - dogłębna analiza potrzeb biznesowych Klienta, jego wyobrażeń i oczekiwań stawianych systemowi informatycznemu w kontekście realizacji tych potrzeb - opracowanie koncepcji rozwiązania realizującego wszystkie wymagania, bez ograniczania się do posiadanych w Firmie rozwiązania i kompetencji, ale wykorzystując wszelkie istniejące produkty i usługi, lub nawet tylko pomysły na komponenty jeszcze nigdzie nie wytworzone - wspólna z klientem ocena trafności rozwiązania, analiza wykonalności, wyodrębnianie możliwych rozwiązań kompromisowych i podejmowanie decyzji o kształcie przyjętej ostatecznej koncepcji - przygotowanie projektu rozwiązania i nawiązanie współpracy z firmami/osobami których produkty, usługi lub kompetencje będą wykorzystane w realizacji projektu. - zbudowanie i przygotowanie do pracy wielokompetencyjnego zespołu wdrożeniowego - realizacja wdrożenia i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem, - opieka powdrożeniowa, - doradztwo w zakresie kierunków rozwoju infrastruktury informatycznej. Nasze rozwiązania tworzą specjaliści w czterech działach: Dział Systemów Zarządzania Dokumentami i Archiwizacji Danych zajmuje się przygotowaniem dedykowanych rozwiązań do archiwizacji i obiegu dokumentów wraz z ich inteligentnym i automatycznym indeksowaniem. Wszystkie rozwiązania znalazły się w modułach systemu ECM Suite, który jest autorskim rozwiązaniem naszej firmy. W jego skład wchodzą: - ARvest - System archiwizujący dokumenty - FLOWer System obiegu dokumentów - Flexer Inteligentny system automatycznej interpretacji tekstu - Scanport System skanujący, nadający indywidualny kod kreskowy Dział od lat współpracuje z jedną z najlepszych firm, specjalizujących się w systemach informatycznych - Open Text, której rozwiązania wdrożył w wielu polskich przedsiębiorstwach. Open Text ECM Suite łączy funkcje zarządzania zawartością niezbędne do zarządzania wszystkimi rodzajami przedsiębiorstw, w tym treści: dokumentów handlowych, rejestrów, zawartości sieci Web, zasobów cyfrowych (zdjęcia, audio i wideo), e-mail, formularze, raporty i inne. Aby uzupełnić ofertę, Open Text ECM Suite oferuje też narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi, które pozwalają budować procesy i tym samym połączyć ludzi oraz treści. Dział Systemów Analiz Biznesowych dział zatrudnia ekspertów w zakresie technologii informatycznych Data Warehouse / Business Intelligence, której celem jest wspomaganie zarządzania poprzez dostarczanie właściwych informacji właściwym osobom, we właściwym czasie, nie bacząc na źródło pochodzenia danych. W naszej ofercie znajdują się, oparte o hurtownie danych i kostki OLAP, rozwiązania analiz biznesowych i budżetowania (Business Intelligence): firm Targit AS i Prophix Software Dział Integracji Systemów zadaniem działu jest doradztwo w budowaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych u Klienta, w szczególności z zamiarem integracji posiadanych i planowanych przez klienta systemów, podsystemów i modułów, oraz dostawa oprogramowania i ew. sprzętu komputerowego, a następnie ścisła współpraca w trakcie wdrażania tych rozwiązań. Dział Systemów Zarządzania Hotelami i sprzedażą POS oferuje Zintegrowany System Zarządzania Hotelem SoftBrands (Amadeus), który należy do wąskiego grona najbardziej cenionych na świecie rozwiązań tej branży. Nasz system oferuje następujące moduły programowe: - SoftBrands Property Management System - Moduł Recepcyjny - InfoGenesis Revelation - Moduł Gastronomiczny - STORberry - Moduł Magazynowo- Rozliczeniowy - SoftBrands CMS - Moduł Konferencyjny - SPA&Fitness Manager - Moduł SPA and Wellness - SoftBrands Multiproperty - Wersja Wieloodziałowa dla sieci Jak również Sales&Marketing, który pozwala gromadzić wszelką wiedze na temat kontaktów z klientem. Pozwala to na precyzyjną segmentację rynku, planowanie całych kampanii reklamowych skierowanych do różnej grupy klientów i kontrolę realizacji założonych kosztów oraz zwrotu w postaci sprzedaży zrealizowanej w wyniku określonych akcji. Wszystkie funkcje zintegrowane są z programami MS Office. PMS Labs gwarantuje konserwacje i ciągły rozwój oferowanego przez siebie oprogramowania. Świadczenie usług gwarancyjnych i nadzoru autorskiego obejmuje m.in. Hotline Support, który jest dostępny w modelu 24/7/365 tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Istotną kwestią jest fakt, iż zespół Hotline w pierwszej kolejności reaguje na wezwanie starając się natychmiast pomóc Państwu w rozwiązaniu problemu, a dopiero na końcu poszukuje źródła tego problemu. W ciągu kilkunastu lat istnienia PMS Labs, rozwinęliśmy współpracę z uznanymi liderami światowego rynku informatycznego (uzyskując certyfikaty np.: HP Preferred Partner, IBM Partner Handlowy, IBM RSS Business Partner, Microsoft Certified Partner, OpenText Partner, Amadeus Business Partner, Agilysys Business Partner, Targit Implementation Partner, Prophix Implementation Partner, Minisoft Partner, Posnet Partner Handlowy, Zebra PartnersFirst , Symantec Partner, ...), ale wykorzystuje też współpracuje z wieloma mniejszymi podmiotami cechującymi się innowacyjnością, kreatywnością i nowoczesnym podejściem do informatyki użytkowej. To powyższe, oraz bezwzględnie rzetelny stosunek do partnerstwa z klientem (partnerstwa, a nie relacji handlowych), decyduje o sukcesie wizji Zarządu firmy zawierającej się w oczekiwaniu: "Klient od dziś na zawsze".