50.0700803 20.0211125

Philip Morris Polska S.A.

Pokaż kontakt e-mail, www

Al. Jana Pawła II 196Kraków

  • tel: 126464646
  • fax: 126463856
O nas
to najwiÍkszy producent i pracodawca w polskiej branřy tytoniowej.
Firma zatrudnia dziú 2500 ludzi w całym kraju, głŰwnie zaú w Krakowie, Warszawie i
Leřajsku. Philip Morris Polska S.A., dawne paŇstwowe Zakłady Przemysłu Tytoniowego
w Krakowie, sš filiš Philip Morris Companies Inc., najwiÍkszego na úwiecie producenta
dŰbr konsumpcyjnych. Do tej pory firma zainwestowała w Polsce ponad 500 mln dolarŰw,
głŰwnie w modernizacjÍ fabryk oraz rozwŰj organizacji i pracownikŰw. Do marek
produkowanych przez Philip Morris w Polsce naleřš miÍdzynarodowe Marlboro, L&M i
Chesterfield oraz lokalne Carmeny, Caro, Klubowe i Fajrant.