51.0414 17.0508

OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Fabryczna 10Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

"OTREK" jest jedną z większych, nowoczesnych ale i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowo - konsultingowych w Polsce. Firma założona została w 1998 roku przez przedstawicieli dolnośląskiego środowiska naukowego i gospodarczego. Przez ponad 10 lat profesjonalnie zrealizowane projekty ugruntowały miejsce firmy w grupie najlepszych polskich firm szkoleniowo - konsultingowych. W kursach, seminariach, konferencjach i studiach podyplomowych zorganizowanych przez "OTREK" wzięło udział ponad 30 tysięcy osób. Zespoły konsultantów zrealizowały na zamówienia firm, instytucji i organizacji ponad 480 projektów konsultingowych. "OTREK" z powodzeniem zrealizował znaczące projekty szkoleniowo - konsultingowe finansowane z funduszy przedakcesyjnych i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie realizuje projekty szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działalność szkoleniowa firmy jest realizowana w ramach niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego zarejestrowanej i funkcjonującej w krajowym systemie oświaty. Działalność konsultingowa to projekty nowoczesnych rozwiązań biznesowych dla przedsiębiorstw, instytucji i organizacji z zakresu ekonomii, finansów, organizacji, prawa i szerokiego zakresu gospodarki potencjałem pracy. Działalność wspomagająca małe i średnie przedsiębiorstwa to profesjonalne biuro rachunkowe realizujące dla tych przedsiębiorstw usługi z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i obsługi personalnej. MISJA FIRMY "Pomagać menedżerom w rozwoju ich kariery oraz firmom w osiąganiu sukcesów i czynić to tak by być dumnym z wyników swojej działalności." Misją firmy jest stwarzanie menadżerom i pracownikom warunków do ciągłego rozwoju wiedzy i umiejętności poprzez udział w kursach, szkoleniach, seminariach i konferencjach. Misją jest także projektowanie rozwiązań biznesowych, które przyczynią się do osiągnięcia celów i zakładanych wyników firm oraz poprawy ich konkurencyjności na rynku.