51.2468369 22.5661396

Polska Fundacja Ośrodkow Wspomagania Rozwoju Gospodarczego

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Krolewska 3Lublin

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Realizując swoją misje i cele Fundacja OIC Poland skupia się przede wszystkim na inwestycji w człowieka zgodnie z przesłaniem Prezesa Zarządu Fundacji Teresy Bogackiej tak niedawno trudno było uzmysłowić sobie, że inwestycja w człowieka jest największą i najtrwalszą inwestycją, przynoszącą najwięcej korzyści dla rozwoju człowieka i dla rozwoju naszych firm, w efekcie rozwoju naszego regionu, naszego kraju. Podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego Państwa nie są bogactwa, ziemia czy firmy, lecz ludzie. Firmy padają, majątek niknie, ale wiedza i potencjał zasobów ludzkich pozostaje. Fundacja obecnie działa w czterech głównych obszarach skierowanych do różnych środowisk społecznych. Swoją aktywnością obejmuje obszar całego kraju jak i krajów Unii Europejskiej. W głównej jednak mierze koncentruje swą działalność na obszarze Polski południowo-wschodniej. Jest to działalność społeczna, zagraniczna, wsparcie przedsiębiorstw oraz działalność edukacyjna. Działalność społeczna Fundacji skupia się na realizacji przedsięwzięć skierowanych do osób bezrobotnych, samotnych matek, trudnej młodzieży , czy osób znajdujących się na marginesie życia społecznego (np. więźniów). Obejmuje to zarówno wprowadzanie działań merytorycznych ukierunkowanych bezpośrednio na pomoc beneficjentom, jak również badania i ekspertyzy w tym zakresie. Jednym z najważniejszych i priorytetowych przedsięwzięć edukacyjnych Fundacji jest powołanie w lutym 2001 roku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Szkoła stała się liderem wśród uczelni niepublicznych w południowo-wschodniej Polsce. Potwierdza to zajęcie pierwszego miejsca w rankingu "Regionalna Liga Szkół Wyższych" w województwie lubelskim opublikowaną przez Magazyn Education World w kwietniu 2007 roku. Jednocześnie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest najlepszą Uczelnią niepubliczną we wschodniej Polsce wg rankingu "Wiarygodna Szkoła" opracowanym przez ACI w Poznaniu. Uczelnia już po raz czwarty uzyskała nadawany przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania certyfikat "Wiarygodna Szkoła". Fundacja była prekursorem nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich i gimnazjach, jak i tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce. W tym obszarze Fundacja OIC Poland współpracuje z przedsiębiorstwami, z terenu całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego. Fundacja OIC Poland w Lublinie jest organizacją samodzielną, niezależną od władz państwowych, samorządowych, partii politycznych oraz instytucji komercyjnych. Cała działalność Fundacji oparta jest na wdrażaniu założeń statutowych. W dbaniu o standardy i przejrzystość swoich działań Fundacja bierze udział w plebiscycie Przedsiębiorstwo Fair Play . Posiadamy certyfikat nr 281/SZJ/2006 zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych wydany dnia 11 lipca 2006 roku przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie jest członkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (nr 03/09/2005/158).