50.3505142 19.4447073

Klub Piękny Umysł-Górki

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Jesionowa 13Górki

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Klub Piękny Umysł Specjalizujemy w terapii oraz diagnozie z wykorzystaniem EEG-Biofeedback (co pozwala na rehabilitację ADHD, dysleksji, zaburzeń zachowania, zaburzeń lękowych i in.), co korzystnie wpływa na pracę mózgu i jest przydatna również w treningu osób zdrowych (menadżerów, biznesmenów, sportowców). Prowadzimy sesje: - coachingu - neuroterapii (EEG-Biofeedback, HEG-Biofeedback); - profilaktykę negatywnych skutków stresu; - terapii psychologicznej; - terapii w zakresie dzieci i dorosłych; - trening doskonalący (koncentracja, pamięć, szybkość reakcji oraz relaksację); - rehabilitacji funkcji poznawczych Metoda Warnkego Dzięki dużemu doświadczeniu psychologów, pedagogów, neuroterapeutów Małgorzaty Strzelec i Beaty Kulikowskiej Grzechnik, Elwiry Kalisiak specjalistów w zakresie psychoanalizy, edukacji i psychologii biznesu oraz QEEG i neurofeedback przy Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Nasza oferta w zakresie kompleksowej pomocy psychologicznej coachingu oraz treningu Biofeedback jest stale podnoszona o nowoczesne i uznane w świecie metody i narzędzia terapii. Naszym najmłodszym i najweselszym produktem z zakresu coachingu jest Metoda Prowokatywna W metodzie prowokatywnej wywołujemy reakcje klienta inaczej prowokujemy zachowania które prowadza do osobistego rozwoju. Z łaciny pro + vocare oznacza właśnie wywoływać. Twórca, Frank Farrelly który zyskał światową sławę jako wyjątkowo utalentowany terapeuta. Mówił: Prowokujemy zachowania asertywne, realistyczne chronienie siebie, testowanie rzeczywistości psychospołecznej, zachowania adekwatne zarówno w realizowaniu zadań, jak i w związkach oraz zachowania wiążące się z podejmowaniem ryzyka emocjonalnego. Stąd jasna jest interpretacja iż Coaching Prowokatywny i Terapia Prowokatywna nie mają nic wspólnego z prowokacją, bo polegają na wywoływaniu zachowań wewnętrznej motywacji. Inaczej mówiąc pomaganie przez stawianie wyzwań.Styl prowokotywny jest potężną mieszanką humoru, konfrontacji i życzliwości. Coach prowokotywny wykorzystuje naturalną dla klienta reakcję na wyzwanie stąd korzystając z usług klubu nasi klienci: 1) nauczą się śmiać z własnych problemów 2) samodzielnie znajdą nowe rozwiązania 3) zaakceptują te części siebie, o których bali się rozmawiać a nawet myśleć 4) spojrzą na życie bardziej realistycznie i zaczną stąpać twardo po ziemi 5) staną się bardziej asertywni, nawet jeśli świadomie się o to nie starają 6) przestaną szukać wyjaśnień, a zaczną pracować nad zmianą. Zobaczysz sprawy w zupełnie nowym świetle i ty i Twoja rzeczywistość się zarumienią. Opis procesu Etap I: Wstępne spotkanie Podczas pierwszego spotkania klient otrzymuje podstawowe informacje o coachingu, metodach tak aby wiedział, czego może oczekiwać. Możemy na przykład zastosować bioedback jeśli wystąpi taka potrzeba lub inną technikę wspierającą proces zmiany. Etap II: Wybór coacha Relacja klient - coach jest oparta na zaufaniu i poufności. Kładziemy nacisk na ten aspekt, dlatego Klient może spotykać się z co najmniej dwoma coachami, aby wybrać tego, z którym czuje się najbardziej komfortowo. Etap III: Sesje coachingowe Na początku procesu klient określa swój cel na coaching, jak chce, aby było. Warto, aby określił mierniki realizacji tego celu, aby na koniec procesu móc go ocenić. Umawiamy się na ilość sesji coachingowych: 6 do 8. Jeżeli wolą klienta jest przedłużyć proces, można to osobno zakontraktować . Czas trwania jednej sesji: 60/90 minut Przerwa pomiędzy sesjami: 2 do 3 tygodni Czas coachingu: około 6 miesięcy. Czas pomiędzy spotkaniami jest potrzebny, aby ugruntować nowe nawyki w myśleniu i w działaniu, oraz zrealizować przyjęty scenariusz. Etap IV: Zakończenie coachingu Ostatnia sesja służy podsumowaniu procesu coachingu i stopnia realizacji celów klienta. Dlaczego warto się doskonalić w Klubie Piękny Umysł. Korzyści osobiste w kontekście zawodowym: 1. dostrzeżenie osobistych walorów na których warto budować swoja przyszłość 2. uzyskanie stałej, większej efektywności w codziennej pracy 3. jasność, co do swoich celów i wartości; podążanie drogą osiągania celów 4. uzyskanie umiejętności uczenia się i usunięcie zahamowań 5. relacje zawodowe i pozazawodowe są bardziej satysfakcjonujące 6. podnoszenie się jakości życia 7. większa elastyczność 8. utrzymywanie stymulacji intelektualnej, wynikającej z dyskusji, dotyczących ważnych pomysłów 9. stawanie się bardziej twórczym 10. coaching zapewnia potencjał pozwalający na postęp w pracy i zwiększa jego długoterminowe perspektywy. Korzyści dla organizacji: A. wyjątkowo efektywny rozwój pracowników B. większa skuteczność długoterminowych inwestycji rozwojowych C. usprawnienie pracy zespołowej D. podniesienie zaangażowania pracowników E. podnoszenie kwalifikacji kluczowych pracowników a dla rodziny: 1. jasna komunikacja i zrozumienie 2. ustawienie priorytetów 3. ustalenie rzeczywistych potrzeb 4. świadome kształtowanie przyszłości bez gubienia wartości Spotkania są umawiane indywidualnie pod numerem telefonu 513 099 160 lub 22 428 16 00