52.2007 21.0294

Instytut Przywództwa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Konduktorska 18/15Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

INSTYTUT PRZYWÓDZTWA POD PATRONATEM HONOROWYM TERRY EGO DAVISA, SEKRETARZA GENERALNEGO RADY EUROPY Instytut Przywództwa to profesjonalna jednostka edukacyjna Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, którego misją jest upowszechnianie wiedzy o przywództwie i związanej z nim etyce oraz kreowanie liderów. Instytut ma na celu kształcenie profesjonalnych i silnych moralnie liderów politycznych, aby Polska mogła kontynuować umacnianie swoich struktur i mechanizmów demokratycznych. Działalność Instytutu obejmuje organizację debat publicznych, seminariów, konferencji oraz programów edukacyjnych, które służą przekazywaniu wiedzy w zakresie przywództwa politycznego. Przykładem jest otwarte seminarium pt. Słodka charyzma czy gorzka konsekwencja. Smaki przywództwa politycznego w Polsce . Zmierzyli się w niej twórcy wizerunku liderów politycznych (Michał Kamiński i Sławomir Nowak) oraz liderzy kształtowania opinii publicznej przedstawiciele mediów (Michał Karnowski i Andrzej Morozowski). W ramach elitarnego, wysoce selektywnego programu edukacyjnego Instytutu Przywództwa, planowanego na jesień 2008 roku, realizowane są szkolenia podzielone na bloki tematyczne, które obejmują część seminaryjną i warsztatową. Podczas programu uczestnicy zapoznają się z wiedzą i zasadami wykorzystywanymi nie tylko przez liderów politycznych, ale również biznesowych, międzynarodowych, religijnych, sportowych czy też kobiety przywódców. Gościem honorowymi Instytutu będzie wybitny historyk prof. Norman Davis. Stałym elementem programu jest również szereg spotkań z osobami z życia publicznego, profesjonalistami zajmującymi się szkoleniem liderów. Goście ci poprowadzą zajęcia warsztatowe dotyczące narzędzi użytecznych w życiu zawodowym każdego lidera, takich jak NLP jako metoda wywierania wpływu, komunikowanie, wystąpienia publiczne, negocjacje i savoir-vivre. Działalność Instytutu skierowana jest do młodych profesjonalistów w wieku do 35 lat, z wykształceniem wyższym i znajomością języków obcych, którzy zainteresowani są zaangażowaniem się w życie publiczne. Partnerami krajowymi Instytutu Przywództwa są Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Katedra Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej i Polska Akademii Public Relations. Wśród partnerów zagranicznych i wykładowców są instytucje i osoby z Francji, Rosji, USA oraz Wielkiej Brytanii.