54.4962 18.5383

POMCERT

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Al.Zwycięstwa 96/98Gdynia

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

POMCERT został powołany w celu wspólnej realizacji programów badawczo-wdrożeniowych oraz wspomagania innych działań w zakresie ochrony środowiska na Pomorzu poprzez integrację specjalistów w ramach szeroko rozumianych nauk o środowisku oraz technologii i inżynierii środowiska. W swej obecnej postaci POMCERT działa na mocy uchwał senatów Akademii Medycznej w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego pozostając jednak strukturą otwartą gotową na przyjęcie i wspomaganie innych jednostek tematycznie związanych z ochroną środowiska. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA: Szkolenia - Organizacja szkoleń i innych form edukacji w dziedzinach związanych z ochroną środowiska, zarówno w formie ogólnej jak też dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta. Doradztwo - Wspieranie firm (głównie małych i średnich przedsiebiorstw) oraz jednostek samorządowych i administracyjnych w dziedzinie ochrony środowiska. Pomoc w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na rozwijanie infrastruktury i usług w dziedzinie ochrony środowiska. Badania - Promowanie tworzenia sieci oraz współpracy między wydziałami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi zajmującymi się ochroną środowiska. Rozwijanie laboratoriów i infrastruktury badawczej na wydziałach. Włączanie przemysłu do projektów o charakterze badawczo-wdrożeniowym. Konferencje - Organizacja oraz pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu konferencji krajowych i zagranicznych na Pomorzu. SZKOLENIA OCHRONY ŚRODOWISKA Podniesienie kompetencji pracowników administracji lub przedsiębiorstw Następujące tematy są oferowane: 1.ABC Prawa Ochrony Środowiska 2.ABC Funduszy Unijnych na Ochronę Środowiska 3.Prawo Ochrony Środowiska dla Zaawansowanych 4.Fundusze Unijne dla Zaawansowanych 5.Gospodarka Odpadami dla Przedsiębiorców 6.Gospodarka Odpadami dla Samorządowców 7.Emisje Gazów i Pyłów 8.Opłaty za Korzystanie ze Środowiska 9.Gospodarka Wodno-Ściekowa w Przedsiębiorstwie 10.Gospodarka Wodno-Ściekowa dla Samorządowców 11.Pozwolenia Zintegrowane IPPC 12.Systemy Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 i EMAS 13.Oceny Oddziaływania na Środowisko Osoba kontaktowa: Agnieszka Langowska