52.2746507 20.9318207

Effect Group Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Jerzego Bajana 31 DWarszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności nawszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonejwiedzy i doświadczenia zawodowego naszych trenerów.

W latach 2007-2015 zrealizowaliśmy 2000 szkoleń.W naszych szkoleniach uczestniczyło już ponad 25 tys. osób z całej Polski, co przedstawia poniższywykres. Liczba uczestników z roku na rok się zwiększa dziękiwysokiej jakości naszych szkoleń, bogatej ofercie szkoleniowej,kompleksowej obsłudze i różnorodności specjalistów.

Dokonując ogólnej oceny satysfakcji uczestników napostawie ankiet poszkoleniowych można stwierdzić, że 93% osóbocenia je bardzo dobrze lub dobrze. Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście.

Specjalizujemy się w następujących obszarach szkoleń:

INTERPERSONALNE – w zakresie rozwoju kompetencji osobistych proponujemy Państwu szkolenia z komunikacji, negocjacji biznesowych, obsługi klienta, asertywności, zarządzania czasem,pracy z trudnym klientem, zarządzania stresem i wiele innych.

HR i KADRY – do podstawowych szkoleń w tym obszarze możemy zaliczyć: zarządzanie polityką szkoleń i rozwoju,rekrutacja pracowników, system okresowych ocen, strategiapersonalna, wynagrodzenia, prawo pracy, ubezpieczenia.

LOGISTYKA i TRANSPORT– prowadzimy szkolenia dla firm, którechcą doskonalić umiejętności pracowników w obszarze negocjacjizakupowych, gospodarki magazynowej, zarządzania zapasami,transportu i spedycji oraz przepisów prawa celnego i intrastatu.

PRODUKCJA – oferujemy szkolenia dla pracowników produkcji (brygadzista, mistrz, kierownik, szef produkcji) wobszarze zarządzania i planowania produkcją, kierowania zespołem,TPM, 5S, SMED itp.

SPRZEDAŻ I MARKETING – prezentujemy listę tematów szkoleniowych doskonalących techniki sprzedażowe, negocjacyjne orazszkolenia marketingowe.

WINDYKACJA I KSIĘGOWOŚĆ– szkolenia prowadzone są sposób przystępny i zrozumiały zgodnie z konwencjąobowiązującego prawa. Główne tematy to: windykacja należności,negocjacje windykacyjne, VAT, składki ZUS, zasiłki i wiele innych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – oferujemy szkolenia dla osób zatrudnionych w urzędach oraz jednostkach administracji publicznejktóre chcą podnosić swoje kwalifikacje i dbać o swój rozwójzawodowy.

INFORMATYKA – prowadzimy szkolenia z podstawowych aplikacji biurowych takich jak: MS Word, MS Excel, PowerPointPrzedstawione powyżej obszary szkoleń są ciągle doskonalone irozbudowywane w oparciu o potrzeby i opinie naszych klientów.

AKTUALNA LISTA SZKOLEŃ OTWARTYCH.

Nasze szkoleniaodbywają się w kameralnychgrupach (od kilku do kilkunastu osób). Staramy się, aby zajęciamiały charakter praktyczny i odbywały się przy aktywnym udziale wszystkich uczestników. Każdy uczestnik otrzymuje materiały poszkoleniowe będące rozszerzeniem treści poruszanych podczaswarsztatu oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Zapraszamy do współpracyZespół Effect Group Sp. z o.o.

Członkostwa:

Firma Effect Group Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestruinstytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawiepod numerem ewidencyjnym: 2.14/00164/2008