52.2392 19.415

CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr 1

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Hallera 9Świecie

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Misją Centrum Doskonalenia Kadr CeDeKa jest pomaganie przedsiębiorstwom hotelarsko-gastronomicznym w podnoszeniu jakości świadczonych usług i zwiększaniu skuteczności funkcjonowania na rynku. Misję naszą realizujemy poprzez profesjonalne doradztwo i szkolenia skierowane do kadry menadżerskiej oraz pracowników wszystkich działów, aktywne wsparcie w pozyskiwaniu środków pomocowych, zarówno ze źródeł krajowych, jak i z funduszy unijnych oraz budowanie wizerunku firmy w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Cele: *Wspieranie hoteli i restauracji w zwiększaniu przychodów ze sprzedaży usług. * Pomoc w osiąganiu doskonałej jakości świadczonych usług na wszystkich poziomach operacyjnych. *Kreowanie autorskiego systemu doskonalenia kadr HoReCa, opartego na dostarczaniu usług szkoleniowych i doradczych najwyższej jakości, skutecznych i odpowiadających oczekiwaniom. *Podejmowanie inicjatyw w zakresie nowatorskich form kształcenia. * Propagowanie i wdrażanie rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach. *Dążenie do bycia cenionym partnerem, który wspiera w zakresie przeprowadzania zmian, rozwoju ludzi i organizacji. Motto: Inwestycje w kadry skutecznym rozwiązaniem na potrzeby menadżerów hoteli i restauracji.