52.400869 16.88179

BHM Market

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ostroroga 5Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

BranĹźa, w ktĂłrej działa SoftwareStudio jest i bą™dzie zawsze
wymagają…ca – w działaniu i w myśleniu. Siłą… spółki
SoftwareStudio są… ludzie – to dzią™ki nim firma utrzymuje sią™
na rynku i zdobywa nowe obszary. Podejmują…c duĹźo wyzwań nasi
pracownicy poszerzają… swoją… wiedzą™ i rozwijają… umieją™tności
podczas realizacji celĂłw w codziennej pracy. Pracują… z nami
ambitni ludzie, ktĂłrzy konsekwentnie osią…gają… doskonałe
rezultaty. ASP.NET to jedna z najpopularniejszych obecnie
technologii tworzenia dynamicznych witryn WWW i aplikacji
internetowych, dlatego od kilku lat korzystamy z tej technologii i
oferujemy naszym klientom rozwią…zania informatyczne oparte o
rozwią…zania Microsoft. 2013
Nowy rok rozpoczą…Ĺ‚ sią™ od intensywnej pracy przy migracji
systemĂłw do nowych wersji pracują…cych na platformie StudioSystem.
W styczniu kupiliśmy nowy zestaw ikonek i wprowadziliśmy zmiany w
szacie graficznej nowych rozwią…zań w stylu
Metro . W marcu wprowadziliśmy konsekwentne
zmiany w wyglą…dzie wersji Framework oraz rozpoczą™liśmy
wdroĹźenia aplikacji WMS i CRM na
urzą…dzenia z systememAndroid . 2012
2012 wprowadził zmiany w zakresie poszerzenia oferty o usługi
hostingowe (serwery wirtualne) w chmurzeWindows
Azue
orazVMWare . Ponadto
podpisaliśmy umową™ partnerską… z firmą…
Safetica w zakresie sprzedaży i wdrożeń
rozwią…zań bezpieczeństwa i monitoringu pracy pracownikĂłw.
WdroĹźyliśmy takĹźe zmiany w zakresie narzą™dzi programistycznych,
przenieśliśmy środowisko pracy do Microsoft
Visual Studio 2012 oraz zmieniliśmy silnik
bazy danych naSQL Azure oraz
SQL Server 2012 . 2011
WdroĹźenia oraz integracja rozwią…zań sklepu internetowego ASP.net
z Microsoft SharePoint, opracowanie modelu sklepu internetowego
dedykowanego do prowadzenie internetowej ksią™garni.
Opracowanie i wdroĹźenie aplikacji SN2enova pozwalają…cej na
ewidencją™ magazynową… wg numerĂłw seryjnych zintegrowanych z
programem enova ERP. 2010
Od lutego 2010 rozpoczą™liśmy przenoszenie aplikacji do nowego
środowiska pracyMicrosoft Visual Studio
2010
. W marcu 2010 roku certyfikowany został przez
Microsoft system Studio Magazyn WMS.net w zakresie zgodności z
Windows 7. W kwietniu 2010 roku otrzymaliśmy status
partner Certyfikowany Microsoft i
rozpoczą™liśmy starania o uzyskanie statusuGOLD
CERTIFIED PARTNER
. Dodatkowo zawarliśmy umową™
partnerską… z firmą… Soneta w zakresie sprzedaĹźy i wdroĹźeń
systemu enova ERP. 2009
Rozwijanie produktĂłw w technologii ASP.net, opracowanie wersji
oprogramowania Windows Framework z wykorzystaniem układu jak
Microsoft Office 2007. Zawarcie umowy partnerskiej z firmą…
Humansoft w zakresie sprzedaży i wdrożeń systemów HermesSQL
oraz Corax. 2008
Zarejestrowanie spółki SoftwareStudio, rozpoczą™liśmy wdroĹźenia
w technologii Visual Studio 2008 +SQL 2008
Server
2006
Od 2006 roku rozwijamy technologie tworzenia aplikacji biznesowych,
ktĂłre opieramy o rozwią…zania Microsoft VisualStudio 2005, Asp.Net
+ AJAX i ją™zyk C# oraz Java, baza MS SQL2005 Server.
Zainteresowanych współpracą… serdecznie zapraszam. Adam
Siemią…tkowski
prezes zarzą…du